Lyssna på sidan Lyssna

2020-08-25

Utredning av hemtjänsten färdig

Socialnämnden beslutade i januari att utreda om Nynäshamn ska fortsätta bedriva kommunal hemtjänst. Nu är utredningen färdig och presenterar fem olika alternativ som socialnämnden ska ta ställning till den 29 september.

Anledningen till att den kommunala hemtjänsten i egen regi har utretts är att socialnämnden behöver genomföra effektiviseringar på 21 miljoner kronor, vilket vi tidigare har berättat om. Nynäshamns kommunala hemtjänst har under de senaste åren haft ett budgetunderskott trots att de i jämförelse med andra kommuner är relativt kostnadseffektiv. Anledningen till underskottet har enligt utredningen flera orsaker men exempel som tas upp är bland annat kollektivavtal och personalpolitik.

Idag kan brukarna välja mellan sex olika hemtjänstutförare i Nynäshamns kommun. Valfrihetssystemet regleras enligt Lagen om valfrihet (LOV).

Utredningen innehåller fem alternativ

Den 29 september ska alltså socialnämnden avgöra hur de ska göra med hemtjänsten i kommunal regi. Som underlag till beslutet finns utredningen som presenterar fem olika förslag till lösningar:

  1. Kompensera för ett underskott. Om nämnden kommer fram till att det varken är möjligt att åtgärda underskottet eller att avveckla hemtjänsten i kommunal regi är alternativet att kommunen tillför ytterligare medel i budgeten.
  2. Avveckla hemtjänst i kommunal regi och bara ha LOV-företag. Det här alternativet innebär att hemtjänsten i kommunal regi avvecklas och att brukarna endast kan välja mellan privata alternativ, så kallade LOV-företag.
  3. Avveckla Lagen om valfrihet (LOV) och upphandla hemtjänsten enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det här alternativet innebär att hemtjänst i kommunal regi avvecklas och att alla LOV-företag sägs upp. Därefter görs nya upphandlingar där privata utförare lämnar anbud enligt Lagen om offentlig upphandling.
  4. Upphandla hemtjänst i egen regi enligt LOU och behålla LOV. Det här alternativet innebär att den kommunala hemtjänsten avvecklas och ersätts med ett privat företag som upphandlas enligt LOU. I övrigt är de privata utförarna kvar inom valfrihetssystemet.
  5. Ekonomiska åtgärder. Om socialnämnden väljer det här alternativet kommer den kommunala hemtjänsten att analyseras ännu djupare för att komma fram till vilka ekonomiska åtgärder som kan genomföras för att få bukt med underskottet.

Så påverkas brukare och medarbetare

Beroende på vilket alternativ som nämnden väljer påverkas medarbetarna på olika sätt och i olika omfattning. Brukarnas biståndsbeslut påverkas inte i något av alternativen. De är beviljade en hemtjänstinsats och kommer att få samma hjälp som tidigare, men beroende på alternativ kan de dock få en annan utförare.

Text: Marie Eriksson


Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-08-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp