Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-03-11

Kommunen ser över åtgärder inom

äldreomsorg och funktionshinderområdet

Under tisdagen gick Folkhälsomyndigheten ut med ytterligare rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Fokus är nu att skydda äldre och multisjuka.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är nu bland annat att anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden – och att personer med luftvägssymtom aldrig ska besöka dessa verksamheter.

Alla med symtom på luftvägsinfektion – även lindriga – uppmanas att avstå sociala kontakter där smitta riskerar att överföras och detta är särskilt viktigt för de som arbetar inom äldreomsorgen och i övriga verksamheter där riskgrupper finns.

Vidare har Folkhälsomyndigheten gjort en hemställan till regeringen att sammankomster med mer än 500 personer inte ska hållas.

Med anledning av detta ser nu Nynäshamns kommun över vilka åtgärder som behöver vidtas i kommunens vård-och omsorgsboenden och LSS-boenden för att förebygga smittspridning. Under torsdagen kommer kommunen att gå ut med ytterligare information om vilka åtgärder kommunen nu tar.

Vid frågor, kontakta Marlen Terrell, socialchef
08-520 882 22

 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-03-11

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp