Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-03-25

Ytterligare svar angående TV4:s inslag

Utifrån den mängd frågor som Nynäshamns kommun har fått om hanteringen av boendesituationen för en äldre man  ger vi här svar på de vanligaste frågorna.

Frågor och svar

Varför får han inte bo kvar?
Kommunen kan inte svara på frågor om enskilda personer, men allmänt gäller att boendeplatserna är till för dem som har omfattande vårdbehov dygnet runt och alla som har det behovet får självklart en plats. Om man inte har det behovet har man inte heller rätt till en plats på vård- och omsorgsboende. Vi har förståelse för att regeln kan framstå som byråkratisk och ovärdig. Men utgångspunkten är att boendeplatserna är till för dem som har omfattande vårdbehov dygnet runt.

Han anser själv att han är i behov av en plats på ett äldreboende, tar ni inte hänsyn till det?
Det är offentliga handlingar att Förvaltningsrätten har prövat frågan och har gett kommunens bedömning rätt. Sen kan den som anser att Förvaltningsrättens dom är felaktig överklaga beslutet till Kammarrätten.

Sedan frågan prövades anser de anhöriga att han har blivit mycket sämre, hur hanterar ni det?
Då kan en ny ansökan lämnas in och då gör vi direkt en ny prövning.

Är det inte rimligt att man som äldre får bo kvar när ens partner går bort?
I Nynäshamns kommun har vi en parboendegaranti som inte alla kommuner har och som gör det möjligt för den som inte har omvårdnadsbehov att fortsätta leva tillsammans med sin partner. Om den som har vårdbehovet, och därmed platsen på boendet avlider, har inte den medboende rätt att bo kvar eftersom det inte är den som har vårdbehovet. Den informationen får alltid den medboende innan han eller hon flyttar in och det står även i det kontrakt som den medboende skriver på. Vi förstår att situationen kan bli bekymmersam och därför rekommenderar vi alltid den medboende att ha kvar sitt ursprungliga boende för att inte stå bostadslös om partnern avlider.

Är det inte väl byråkratiskt?
Vi har förståelse för att regeln kan framstå som byråkratisk och ovärdig. Men utgångspunkten är att parboendebostäderna behöver prioriteras för de äldre par som annars måste skiljas åt och att boendeplatserna är till för dem som har omfattande vårdbehov dygnet runt. Alla som har det behovet får också en plats men om platserna även ska gå till personer som inte har vårdbehov dygnet runt kan vi tvingas köpa platser i en annan kommun till dem som vårdplatserna i första hand ska gå till.

Har man bara tre dagar på sig att flytta ut?
Nej, enligt parboendegarantin har man tre månader på sig att flytta och den informationen får den enskilde alltid när han eller hon flyttar in.

Hur kan ni säga att han inte är i behov av bostad på äldreboendet, vad grundar ni det på?
Den som vill ha plats lämnar in en ansökan och då gör vi alltid en prövning. Det är den prövningen som vi grundar våra beslut på.

Även om kommunen har gjort rätt, borde ni inte låta honom bo kvar av ren medmänsklighet?
Vi har förståelse för att regeln kan framstå som byråkratisk och fyrkantig. Men utgångspunkten är att parboendebostäderna behöver prioriteras för de äldre par som annars måste skiljas åt och att boendeplatserna är till för dem som har omfattande vårdbehov dygnet runt. Alla som har det behovet får också en plats men om platserna även ska gå till personer som inte har vårdbehov dygnet runt kan vi tvingas köpa platser i en annan kommun till dem som vårdplatserna i första hand ska gå till.

Stämmer det att kommunen ibland enbart hänvisar till vandrarhem?
Vi hänvisar inte enbart till vandrarhem. Om den som behöver en bostad frågar om hjälp kan kommunen ge kontaktuppgifter till privata hyresvärdar, kommunens eget bostadsbolag eller tillfälliga boenden exempelvis vandrarhem.

Vilket ansvar har kommunen för äldre?
Socialnämnden ansvarar för att ha boendeplatser till dem som har omfattande vårdbehov dygnet runt. Socialnämnden ska även kunna erbjuda hemtjänst till den som bedöms kunna bo kvar hemma med insatser från hemtjänsten. Socialnämnden har inga egna bostäder men om den som behöver en bostad, och inte har tillräkcligt stora vårdbehov, frågar om hjälp kan kommunen ge kontaktuppgifter till privata hyresvärdar, kommunens eget bostadsbolag eller tillfälliga boenden. De som inte har ekonomiska förutsättningar att betala sitt boende kan ansöka om försörjningsstöd.

Det figurerar uppgifter om att boenden till äldre går till nyanlända, stämmer det?
Det stämmer inte. Däremot är alla kommuner skyldiga att erbjuda boende till nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Det framgår av den så kallade bosättningslagen. Men dessa boenden är oftast tillfälliga boenden eftersom kommunen inte har några egna boenden. Kommunens skyldighet gäller under den nyanländes etableringstid på två år. De nyanlända konkurrerar alltså inte ut platser på vårdboenden.

Kommer ni att se över reglerna för Parboendegarantin?
Vi arbetar alltid med att förbättra och utveckla våra verksamheter. När det gäller Parboendegarantin verkar det finnas en otydlighet och då är det ännu viktigare att se om det finns något som behöver tydliggöras och utvecklas, och det kommer vi att analysera.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-03-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp