Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-03-22

Kommunens svar angående inslaget på TV4

Med anledning av ett inslag på TV4 om kommunens hantering av boendesituationen för en äldre man har det kommit ett stort antal frågor till Nynäshamns kommun. Här kommer därför kommunens svar på de vanligaste frågorna.

Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att kommunen med hänsyn till sekretessen inte kan eller får kommentera enskilda fall. Utan att röja sekretessen vill vi ändå i den här texten ge svar på de vanligaste frågorna som just nu cirkulerar i sociala medier och i kommunens övriga kanaler.

Platserna är till för de som har omfattande vårdbehov dygnet runt

Vård- och omsorgsboende är till för de som har behov av omfattande omsorg, vård och service dygnet runt. I Nynäshamns kommun finns vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom och för personer med fysisk funktionsnedsättning. Alla som har ett omfattande vårdbehov dygnet runt får självklart en plats. Vid ansökan om plats på vård- och omsorgsboende gör kommunen alltid en utredning och det är den som kommunen grundar sitt beslut på.

Om kommunens parboendegaranti

Parboendegarantin är ett erbjudande som inte alla kommuner har och som gör det möjligt att fortsätta leva tillsammans med sin partner som har stora omvårdnadsbehov. Om den som har vårdbehovet, och därmed platsen på boendet avlider, har inte den medboende rätt att bo kvar eftersom det inte är den som har vårdbehovet. Den informationen får alltid den medboende innan han eller hon flyttar in och det står även i det kontrakt som den medboende skriver på. Därför rekommenderar vi alltid den medboende att ha kvar sitt ursprungliga boende för att inte stå bostadslös om partnern avlider. 

Vi har förståelse för att denna regel kan framstå som byråkratisk och ovärdig, vi berörs förstås också av när äldre människor inte känner trygghet och omsorg. Men utgångspunkten är att dessa parboendebostäder behöver prioriteras för de äldre par som annars måste skiljas åt, och att man då istället behöver hitta en annan lämplig lösning för ensamstående.

För att det inte ska uppstå orimliga boendekostnader i samband med parboende så berättar vi om rättigheten att hyra ut sin bostad i andra hand och att det kan finnas särskilda skäl att få hyra ut under en längre period än ett år.

Inga egna bostäder

Socialförvaltningen har inga egna bostäder men hjälper gärna till genom att hänvisa till och ge kontaktuppgifter till aktörer i kommunen som förmedlar boenden, det kan vara privata hyresvärdar, kommunens eget bostadsbolag eller tillfälliga boenden.

Ärendet har prövats

Ärendet har behandlats av Förvaltningsrätten och deras bedömning är att kommunen har hanterat frågan korrekt och ger kommunen rätt i sin bedömning. Om nya behov uppstår kan en ny ansökan lämnas in och då görs direkt en ny prövning.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-03-25

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp