Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-11-21

Nytt beslut att upphandla personlig assistans

Den 20 november 2018 beslutade socialnämnden att upphandla kommunens verksamhet personlig assistans i egen regi, inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU.

Beslutet innebär att Nynäshamns kommun kommer att fortsätta arbetet utifrån det beslut som togs i december 2017 om att upphandla verksamheten personlig assistans enligt LOU, och som sedan dess varit vilande i avvaktan på kompletterande uppgifter.

Upphandlingen innebär att en annan aktör kommer att utföra assistansen åt kommunen, en så kallad verksamhetsövergång. För brukarna innebär detta ingen förändring i assistansbeslutet men personalen får en ny arbetsgivare.

Arbetet med upphandlingen och verksamhetsövergången kommer att ta några månader och beräknas vara klart före sommaren. Upphandlingen kommer att genomföras i samarbete med Södertörns upphandlingsnämnd.

Nynäshamns kommun kommer att kontakta de personer som idag har personlig assistans med kommunen som utförare med information om socialnämndens beslut. 

- Beslutet togs i oenighet, poängterar Ola Hägg, socialnämndens ordförande.

Länk till socialnämndens protokoll 20 november 2018. PDF

Fakta om personlig assistans


Vad är personlig assistans?
Personlig assistans är en av de nio stöd- och serviceinsatser som finns i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personen som utför insatsen kallas för personlig assistent. Assistansen ska vara personligt utformad efter personens behov och syftet är att man ska leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vem beslutar om ersättning för personlig assistans?
Beslut om assistansersättning fattas av Försäkringskassan i enlighet med Socialförsäkringslagen (SFB) för de personer som omfattas av lagen om stöd och service (LSS). Personen måste ha en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöva mer än 20 timmars assistans per vecka för att klara sina grundläggande behov. Det är först när du behöver hjälp mer än 20 timmar för att klara de grundläggande behoven som Försäkringskassan kan bevilja assistansersättning. När Försäkringskassan har beviljat hjälp för grundläggande behov kan du få assistansersättning även för andra personliga behov.

Vem utför den personliga assistansen?
Den som får ett beslut om personlig assistans har alltid möjlighet att välja vem som ska utföra assistansen. När en person beviljats ett antal assistanstimmar betalas det ut ersättning per assistanstimme. Utifrån den ersättningen kan den assistansberättigade antingen anställa sina personliga assistenter själv eller köpa assistans av kommunen, ett privat företag eller brukarkooperativ.

Hur många ärenden handlar det om i Nynäshamns kommun?
Det är idag 9 brukare som valt kommunens egen regi som utförare. Det innebär cirka 25 % av de som är assistansberättigade.


Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-11-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp