Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-09-28

Fler nöjda med måltider och utevistelse

Utevistelser, måltider och möjlighet att påverka är några av de saker som de äldre är mer nöjda med. Det visar den nationella enkäten som gick ut till brukare inom äldreomsorgen under våren 2018.

Bild: Scandinav bildbyrå

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät till brukare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Frågorna handlar bland annat om bemötande, delaktighet, maten och trygghet. Svarsfrekvensen för 2018 var 63,4% för hemtjänsten och 54,3 % för vård- och omsorgsboende.

Sammanfattning av resultaten

Utifrån resultatet i förra årets enkät har vård- och omsorgsboendena under året arbetat aktivt med att måltiderna ska vara en trevlig stund på dagen och att öka möjligheten att komma utomhus.

I årets enkät visar sig arbetet ha gett resultat. 70 % upplever att måltidsmiljön är positiv vilket kan jämföras med 63 % för 2017. Andelen som tycker att möjligheten till utevistelse är bra också har ökat till 55 % vilket kan jämföras med 44% förra året. Arbetet kring dessa frågor fortsätter. Även nöjdheten med rummet/lägenheten på boendet, miljön utomhus och i de gemensamma utrymmena har ökat i årets mätning.

När det gäller det gemensamma resultatet för den kommunala och privata hemtjänsten har de överlag ett bättre resultat än förra året och på de flesta punkter är de även bättre i jämförelse med riket. Den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten är även i år 90 % (88% riket). 91 % av personer som har hemtjänst i Nynäshamn tycker att personalen tar hänsyn till hur hjälpen ska utföras, vilket kan jämföras med 85 % i förra årets mätning.

De äldre är även fortsatt väldigt nöjda med bemötandet. Nöjdheten med hemtjänstpersonalens bemötande är 98 % och inom vård- och omsorgsboende är motsvarande siffra 92 %.

Resultatet leder till förbättringar

Resultatet av enkätsvaren finns även på verksamhetsnivå och dessa bearbetas i varje verksamhet och ligger till grund för ett förbättringsarbete. Resultatet av brukarenkäterna redovisas i socialnämnden, det kommunala pensionärsrådet samt i respektive verksamhet.

Text: Marie Eriksson.

Bild: Scandinav bildbyrå

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-09-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp