Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-04-26

Fler platser inom äldreomsorgen

Det behövs fler vård- och omsorgsplatser i Nynäshamns kommun. Socialnämnden har därför beslutat att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt med en ombyggnation av befintliga vård- och omsorgsboenden. Ett nytt äldreboende byggs på längre sikt.

Foto: Scandinav bildbyrå

Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 24 april att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till utbyggnad av befintliga vård- och omsorgsboenden Tallåsen i Ösmo och/eller Sunnerbo i Sorunda.

- Vi bedömer att en tillbyggnad av befintliga boenden innebär att vi snabbare kan få fler platser inom äldreomsorgen samtidigt som vi kan planera vidare för ett helt nytt vård- och omsorgsboende. En tillyggnad ger möjlighet till en upprustning av befintliga lokaler, en annan viktig faktor är också att större enheter ger samordningsvinster, säger Charlotte Dahlbom, socialchef.

Nytt äldreboende ska byggas på längre sikt

Socialnämnden har i sitt äldrepolitiska program beskrivit att det finns behove av fler platser på vård- och omsorgsboende. För att möta äldres behov behöver antalet vård- och omsorgsplatser öka med minst 20 % fram till år 2025.

På längre sikt kommer det alltså finnas ett behov av ett helt nytt äldreboende i kommunen. Förvaltningen har fått i uppdrag att planera vidare och återkomma med en tidplan för detta.

Text: Marie Eriksson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-06-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp