Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-01-30

Många äldre är nöjda med bemötandet

I Nynäshamn anser 98 % av de äldre att de får ett bra bemötande från personalen inom äldreomsorgen. Det visar den nationella enkät som gick ut till brukare inom äldreomsorgen under våren 2017. 

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät till brukare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Frågorna handlar bland annat om bemötande, delaktighet, maten och trygghet. I enkäten har brukarna även möjlighet att framföra sina övriga synpunkter. Privata företag inom hemtjänsten ingår i resultatet.

Svarsfrekvensen är 65.6 % för hemtjänst och 48,3 % för vård- och omsorgsboende. Svarsfrekvensen är relativt låg för vård- och omsorgsboende vilket gör att resultatet måste tolkas med viss försiktighet.

Sammanfattning av enkäten vård- och omsorgsboende

Många brukare inom vård- och omsorgsboende är nöjda med personalens bemötande och de uppger att de känner stort förtroende för personalen. Många brukare är också nöjda med boendets mat.

Nynäshamns kommun får något lägre reslutat på boendets inre och yttre miljö och möjligheten till utevistelse.

Sammanfattning av enkäten hemtjänsten

Även inom hemtjänsten ger många brukare ett högt betyg gällande bemötandet och att de känner förtroende för personalen. En stor andel, 82 %av de tillfrågade, uppger att de känner trygghet att bo hemma.

Inom hemtjänsten får man något lägre resultat på frågan om hur lätt det att komma i kontakt med personalen inom hemtjänsten. Det är även en högre andel i Nynäshamn som upplever att biståndsbeslutet inte är anpassat efter ens egna behov, jämfört med riket.

Resultatet leder till förbättringar

Alla utvecklingsområden och även resultatet i sin helhet bearbetas i verksamheterna och ligger till grund för ett förbättringsarbete.

Resultatet av brukarenkäterna redovisas i socialnämnden, det kommunala pensionärsrådet och i respektive verksamhet.

Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats hittar du resultaten från enkäten i sin helhet.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-01-30

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp