Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-04-02

Socialförvaltningens arbete med anledning av Covid-19

Det pågår ett intensivt arbete på Nynäshamns kommun med anledning av coronaviruset. Här får du en sammanfattning av det arbete som pågår inom socialförvaltningen.

– Det pågår ett intensivt arbete inom socialförvaltningen för att skydda de mest sårbara från att smittas. Vårt fokus är att det ska bli så bra som möjligt för både brukare och personal, säger socialchef Marlen Terrell.

Personalen använder skyddsutrustning

All personal använder skyddsutrustning när de arbetar med smittade eller misstänkt smittade personer och förvaltningen säkerställer genom rutiner och utbildningar att den används på rätt sätt. En särskild utsedd person går varannan dag igenom och uppdaterar inventeringslistan för att vi ska ha god överblick över hur tillgången ser ut.

Personal från stängda verksamheter avlastar

Socialförvaltningen har full kontroll över hur bemanningssituationen ser ut. Det sker snabba förändringar och tillgången till personal ändras från dag till dag. Eftersom flera öppna verksamheter inom socialförvaltningen har stängt används dessa personer inom äldreomsorgen och avlastar ordinarie personal. Den nya personalen får en anpassad introduktion och börjar sedan utföra enklare arbetsuppgifter tillsammans med mer van personal.

Sammanfattning av socialförvaltningens arbete

  • Socialförvaltningen har aktiverat sin egen krisledningsgrupp och deltar även i den centrala krisledningen.
  • Den 12 mars togs beslut om besöksstopp på äldreboenden och vissa LSS-boenden.
  • Omsorgspersonalen fick tidigt instruktioner för hur de ska agera om brukare, besökare och medarbetare har eller misstänks ha Covid-19.
  • Varannan dag går en särskilt utsedd person igenom tillgången på skyddsutrustning.
  • Äldreomsorgen startar ett Covid-19 team som ska ta hand om personer som smittats eller misstänks vara smittade av Covid-19.
  • En särskild vårdavdelning för dem som har behov av mer omfattande vård är förberedd.
  • All personal arbetar i enlighet med basala hygienrutiner.
  • Den personal som ska jobba i Covid-19 teamet har fått, eller ska få, webbaserad utbildning via Karolinska institutet i att förhindra smittspridning samt att hantera skyddsutrustning.

Text: Marie Eriksson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-04-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp