Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-04-02

Kommunens krisledningsnämnd har aktiverats

Med anledning av coronaviruset Covid-19 har Nynäshamns kommun aktiverat sin krisledningsnämnd. Med en aktiverad krisledningsnämnd finns större möjligheter att fatta brådskande beslut.

Alla kommuner har en krisledningsnämnd som kan aktiveras vid extraordinära händelser. En extraordinär händelse kan vara en händelse som är svår att överblicka och därmed kräver snabba politiska beslut av kommunen. I Nynäshamns kommun är kommunstyrelsen utsedd till krisledningsnämnd.

Därför har krisledningsnämnden aktiverats

– Spridningen och risken för smittspridning av Covid-19 medför omfattande problem i hela samhället och även här i Nynäshamns kommun. Det riskerar att få stora konsekvenser och vi kan därför behöva besluta i olika frågor av brådskande karaktär. Därför fattade jag under onsdagen beslutet att aktivera krisledningsnämnden, säger kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M).

Handlar främst om ekonomiska frågor

Om krisledningsnämnden fattar beslut handlar det i första hand om frågor som rör ekonomin. I vanliga fall fattar varje politiska nämnd beslut inom ramen för sin ekonomi. Vid en kris – när det kan krävas snabba beslut – kan krisledningsnämnden fatta beslut som berör flera nämnders ekonomier.

–Vi har, liksom många andra kommuner i länet, aktiverat vår krisledningsnämnd. Förhoppningsvis kan vi fortsätta arbeta precis som nu där tjänstemannaorganisationens krisledning under ledning av kommundirektören fattar besluten. Men om det krävs övergripande politiska beslut som måste gå snabbt har vi förberett för det, säger Harry Bouveng.

Om krisledningsnämnden

Om en kris är omfattande kan kommunens krisledningsnämnd fatta beslutet att överta beslutanderätten från kommunens övriga politiska nämnder i den utsträckning som krisledningsnämnden anser är nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens art och omfattning. Krisledningsnämnden ska inte vara permanent, den normala organisationen bör ta vid så snart det är möjligt. I en krisledningsnämnd har ordföranden rätt att fatta brådskande beslut.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-04-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp