Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-01-17

Arbetsområde avstängt för allmänheten

Naturområdet kring Alhagen och Kalvö har begränsad tillgänglighet under tiden som arbete med järnvägen till Norvik hamn pågår.

Stockholms hamnars entreprenörer arbetar för fullt med att anlägga en industrijärnväg mellan Nynäsbanan och Norvik hamn. Järnvägen löper parallellt med Alhagens våtmark, genom berget öster om Hammarhagens industriområdet, under väg 73 vid Hammarhagsvägen och strax söder om Berga vattenverk.

Inom anläggningsarbetet är det stor och tung trafik, samt att sprängning av berg förekommer. Med anledning av de stora riskerna att vistas i närheten av anläggningsarbetet så är arbetsområdet och dess närhet avstängd för allmänheten. Avstängningen berör framförallt grönområdet öster om väg 73 mellan Teknikervägen och Norvikvägen, det vill säga skogsbevuxna berget, delar av Alhagens våtmark samt skogen och grusvägen mellan Alhagens våtmark och Norvikvägen. Utbredningen av arbetsområde med begränsad tillgänglighet visas med ljusrött i kartbilden nedan.

Anläggningsarbete kommer att pågå utmed hela sträckan i stort sett hela 2019.

Under första delen av 2019 kommer även Ellevios entreprenörer att arbeta med att lägga ned kraftledningar i marken utmed sträckan Hammarhagens industriområdet, Hacktorp kraftstation och Norvikvägen. Även deras arbetsområde kommer att begränsa tillgängligheten till grönområdena periodvis, se mörkröd markering i kartbilden nedan.

Vi ber allmänheten att respektera avstängningarna samt ha tålamod med de begränsningar dessa innebär för er framkomlighet och rekreation.

Arbetsområdet

Kartbild över arbetsområden där allmänheten har begränsat tillträde. Ljusröd markering anger arbetsområdet för järnvägen mellan Nynäsbanan och Norvik hamn. Mörkröd markering anger arbetsområde för kraftledningsarbeten.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-01-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp