Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-02-19

Förberedelse för järnväg till Norvik

Anläggandet av industrispår mellan Nynäsbanan och Norvik hamn planeras att påbörjas under 2018.

Förberedelserna för att anlägga ett industrispår till Norvik hamn är i full gång. Projekteringen av järnvägen samt mark och anläggningar runt omkring har pågått en längre tid. Markarbeten såsom grävning och stabilisering planeras att påbörjas under 2018.

För att utreda hur marken ska stabiliseras för att vara stadig när järnvägen anläggs har Stockholms hamnar gjort en provyta strax norr om Hammarhagens verksamhetsområde. Provytan består av en hög med stenkross som ska ligga på platsen under några månader. Under tiden utförs mätningar på hur marken beter sig med den ökade tyngden och utifrån det kan det beräknas hur marken under järnvägen bör beredas för att klara av att bära de tungt lastade tågen som ska trafikera industrispåret.

Förberedelse för järnväg till Norvik

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp