Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-04-22

Nynäshamn bäst i Stockholmsregionen på markupplåtelse

Nynäshamns företagare har tyckt till om hur de upplever kommunens service. Inom området Markupplåtelse får Nynäshamns kommun bäst betyg av alla 55 kommuner inom Stockholm Business Alliance (SBA) och näst bäst betyg i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) stora rankning. Det visar undersökningen Insikt 2019 som är ett viktigt verktyg i Nynäshamns kommuns arbete för ett bättre företagsklimat.

Ett viktigt verktyg

I det ständiga arbetet för ett bättre företagsklimat behöver Nynäshamns kommun veta hur våra företagskunder uppfattar kvaliteten i kommunens tjänster för att kunna göra rätt typ av insatser. Därför genomförs årligen servicemätningen Insikt. Insikt mäter kundnöjdheten hos de företagare som varit i kontakt med kommunen i ett ärende inom något av områdena bygglov, brandskydd, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse, livsmedelskontroll eller serveringstillstånd under det senaste kalenderåret.

Godkänd nöjd-kund-index för företagare

Resultatet, som offentliggörs idag onsdag, visar att kommunens övergripande nöjd-kund-index (NKI) för företagare år 2019 landar på 67, vilket är ett godkänt betyg enligt betygsskalan, där maximalt betyg är 100. Områdena bygglov, brandskydd, serveringstillstånd får lägre NKI än förra året medan miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse och livsmedelskontroll har förbättrats. Livsmedelskontroll får NKI 82 och markupplåtelse NKI 86, där det sistnämnda är högst bland SBAs 55 kommuner och näst högst i hela SKRs ranking.

- Det här är en viktig mätning för oss och det är kul att se hur livsmedelskontroll och markupplåtelse sticker ut som en förebild för övriga områden som mäts. Vi har sedan förra året en strategi för ett bättre företagsklimat och en handlingsplan som tillsammans med våra goda förebilder ger kraft och riktning till förbättringsarbetet, säger näringslivschef Jonas Karlsson.

Tack för ert deltagande

Nynäshamns kommun vill rikta ett stort tack till er företagare som svarat på enkäten som ligger till grund för mätningen. Era synpunkter är mycket viktiga och ger oss avgörande information för det fortsatta arbetet för ett bättre företagsklimat.

Det händer nu

Resultaten ska nu analyseras och ligger till grund för kommunens förbättringsarbete. Det är lika viktigt att veta vad vi gjort bra som vad vi behöver förbättra. De olika myndighetsområdena lär av varandra och fortsätter att jobba för ett ännu bättre företagsklimat i Nynäshamn.

Så här går mätningen till

Företag, föreningar och privatpersoner som varit i kontakt med kommunen får efter avslutat ärende möjlighet att utvärdera upplevelsen. En enkät skickas via mejl, om man inte svarat efter påminnelse så blir man uppringd. I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt kommunens hantering av ärendet. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på hur kommunens service kan förbättras. Enkätsvaren går till en, från kommunen oberoende, konsult vilket innebär att enkätsvaren är helt anonyma. Kommunen tar del av resultaten i bearbetad form via ett webbverktyg och en fördjupad kommunrapport.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-04-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp