Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-02-28

Branschlunch, ny dialogform

Vi bjöd vi in lokala banker och Almi Företagspartner Stockholm Sörmland till samtal för att få deras perspektiv på hur finansieringsbehoven ser ut lokalt.

Bild på deltagarna vid branschlunchen

I bild från vänster: Thomas Andersson ställföreträdande kontorschef Handelsbanken, Lena Hentschel näringslivsutvecklare, Jonas Holm kontorschef SEB, Mikael Pettersson rådgivare Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, Lubna Wredlert kontorschef Swedbank Nynäshamn, Jonas Karlsson näringslivschef, Sören Söderback företagschef Stockholm Syd Swedbank.

Dialog och samarbete är avgörande för att utveckla och förbättra företagsklimatet. Vid våra företagsbesök och i våra samtal lyfts sådant som är hinder för tillväxt. Det rör ofta mark, kommunens tillgänglighet och näringslivsservice och behovet av ”rätt” arbetskraft. Högt upp på listan kommer också finansieringsfrågor och behovet av bra rådgivare i frågor som rör affärsutveckling. Med anledning av det bjöd vi in lokala banker och Almi Företagspartner Stockholm Sörmland till samtal för att få deras perspektiv på hur finansieringsbehoven ser ut lokalt.

Finansiering av projekt och utveckling

Banker har ju som affärsidé att låna ut pengar men de gällande regelverk som bankerna har att förhålla sig till kan begränsa möjligheterna att låna ut till företagen i den omfattning som önskas. Riskkapital eller lån för innovationer och/eller investeringar vid nystart är inget som bankerna ser som affärsmöjligheter idag. Här har Almi Företagspartner en viktig roll att fylla för att möjliggöra för företag att finansiera utveckling i etablerade företag. Något som i förlängningen genererar tillväxt och arbetstillfällen.

Almi och bankerna samarbetar gärna och kan ibland komplettera varandra och växla upp kapitalet i olika lånelösningar för entreprenören. Företagare kan även söka finansiering via Tillväxtverket. Här erbjuds regionala stöd som företag i hela landet kan söka genom till exempel affärsutvecklingscheckar inför internationalisering och digitalisering.

Rådgivning av nystartade företag

Andra frågor som kom upp under samtalet var vikten av god rådgivning för nystartade företag, så att det finns ekonomiska förutsättningar och lönsamhet i affärerna. Även här kan Almi vara en part, men här finns även hjälp att få av till exempel Nyföretagarcentrum Nynäshamn Haninge, både i form av enskild rådgivning, starta eget kurser, workshops och mentorprogram.

Osäkra tider

Tusentals svenska företag påverkas av coronaviruset då många verkar på en global marknad och är mer eller mindre beroende av varor genom import och export. Med anledning av att leveranser från till exempel Kina nu är kraftigt försenade råder Svensk Handel nu sina medlemmar att undersöka möjligheter att, vid behov, styra om leveranser till och från andra länder.

Ett samhälle fungerar som bäst när det finns utrymme och arenor för att mötas och diskutera gemensamma frågor och samarbeten för framtiden. Vi hoppas och tror att dialogen gör att vi framåt kan verka för att företag i Nynäshamn ska utvecklas på ett positivt och bra sätt.

Stort varmt tack till er alla – ingen nämnd och ingen glömd – som bidrog till dialogen om finansiellt stöd och rådgivning till företag.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-02-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp