Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-06-19

Nynäshamn får bäst betyg bland SBA-kommunerna

Nynäshamns kommuns arbete med markupplåtelser får bäst betyg av de 55 kommunerna inom samarbetet Stockholm Business Alliance (SBA).

För att använda en offentlig plats till något den normalt inte är avsedd för krävs ett tillstånd, så kallad markupplåtelse. Det kan exempelvis gälla en uteservering, marknad eller konsert.

Myndighetområdet markupplåtelser mäts i servicemätningen Insikt. Insikt mäter kundnöjdheten hos dem som varit i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende. Syftet är att förbättra kommunens företagsklimat.

Bäst betyg bland SBA-kommunerna

Betyget för området markupplåtelser har gått stadigt uppåt sedan mätningen startade och för 2018 års ärenden fick vi högst betyg av alla 55 SBA-kommuner. I dag hade vi det stora nöjet att uppmärksamma dem som faktiskt arbetar med markupplåtelser varje dag och dela ut ett diplom.

Betyget har stigit från Nöjd-Kund-Index (NKI) 56 år 2015, som enligt betygsskalan anses vara ett lågt betyg, till NKI 81 år 2018 - ett betyg som anses vara mycket högt.

Framför allt har betyget som speglar kundens förväntningar av ärendehanteringen och hur nära kunden anser att hanteringen kom deras ideal bidragit till det goda resultatet. Siffrorna för de bekomliggande serviceområdena visar att betyget för rättssäkerheten har störst positiv förändring, men alla serviceområden som betygssätts - det vill säga rättssäkerheten, informationen, tillgängligheten, bemötandet, kompetensen och effektiviteten - har förbättrats.

Utvecklingen av betyget för markupplåtelser 2015-2018

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-06-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp