Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-06-14

Ett viktigt beslut för Nynäshamns företagsklimat

Igår kväll, den 13 juni, beslutade Kommunfullmäktige att anta ”Strategi för ett bättre företagsklimat i Nynäshamns kommun”. Hela kommunorganisationen ska nu aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för företagen och överträffa deras förväntningar vad gäller bemötande, service och attityd.

Igår kväll beslutade Kommunfullmäktige att anta ”Strategi för ett bättre företagsklimat i Nynäshamns kommun”. Visionen lyder ”Fokus på företagen” och innebär att alla som arbetar i kommunorganisationen, ska förstå hur vi påverkar och påverkas av företagsklimatet. Vi ska se att företagen har en avgörande roll för den samhällsservice som alla behöver och förväntar sig.

- Utan företagen stannar Nynäshamn. Därför ska hela kommunorganisationen aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för företagen och överträffa deras förväntningar vad gäller bemötande, service och attityd säger näringslivschef Jonas Karlsson.

- I praktiken betyder det att när de olika nämnderna i höst lägger sina planer för arbetet under 2020, så ska vi ha ett fokus på företagen. Hur detta görs är olika för de olika förvaltningarna och avdelningarna, men skulle till exempel kunna handla om nya rutiner eller arbetssätt, utökad vägledning eller helt enkelt genom ett nytt sätt att se på företagsärenden. Klart är att kommunen nu kommer att arbeta mer fokuserat för ett bättre företagsklimat, säger Jonas Karlsson.

Alla kommunorganisationens aktiviteter som kan bidra till ett bättre företagsklimat sammanställs kring årsskiftet till en handlingsplan. Planen och statusen kring den, kommer du att kunna följa via kommunens webbsida från och med i början av nästa år.

Med företagsklimat menas förutsättningarna för att driva företag. Det handlar både om lagar och regler men också till stor del om det som vi som kommunorganisationen kan påverka – till exempel hur vi bemöter företagen, vilket förtroende de har för oss och hur rättssäker, effektiv och serviceinriktad vår myndighetsutövning är.

Frågor och svar

Varför tar man det här beslutet?

  • Den politiska ledningen har tydligt uttryckt att fokus ska ligga på skola och näringsliv. Företagen och företagarnas bidrag till samhället och dess utveckling är avgörande för Nynäshamn. Det är i företagen tillväxten sker, det är där de flesta arbetstillfällen skapas. Därför vill kommunen bidra till att skapa bra förutsättningar för att driva företag i Nynäshamn.

Har man inte haft fokus på företagen tidigare?

  • Kommunen jobbar löpande med näringslivsutveckling. Nu gör vi det mer systematiskt genom att få in det i samtliga förvaltningars verksamhetsplaner. Nu kommer också alla aktiviteter som kan bidra till ett bättre företagsklimat att samlas och följas upp av tillväxtavdelningen.

Ska man sluta fokusera på till exempel skolan nu?

  • Nej tvärtom. Skolan är en jätteviktig när det gäller företagsklimat och därför är skolan en given sak att fortsätta att satsa på. Att ha fokus på företagen handlar om att hela organisationen arbetar mer fokuserat och aktivt genom till exempel ändrade arbetssätt eller rutiner.

Vad ska ni göra? Hur ser planen ut?

  • Varje förvaltning kommer att, utifrån strategin (och ett flertal andra styrdokument) att lägga sina verksamhetsplaner under hösten för beslut i vinter. Alla kommunorganisationens aktiviteter som kan bidra till ett bättre företagsklimat sammanställs kring årsskiftet till en handlingsplan som du kommer att kunna följa statusen kring på kommunens webbplats.

Vad betyder det för mig som företagare?

  • Vi hoppas och tror att du ska bli nöjdare med kommunens myndighetsutövning, service och bemötande och att det ska bli ännu lättare att starta och driva företag i Nynäshamns kommun.

Vad händer nu?

  • Med start i augusti kommer tillväxtavdelningen att träffa de olika förvaltningarna för att informera och svara på frågor kring hur strategin ska användas i verksamhetsplaneringen.

Hur vet man om ni lyckas?

  • I strategin finns indikatorer som förvaltningarna kan använda som ett mått på de mål man sätter upp. Löpande mäts också företagarnas nöjdhet (så kallat nöjd kund index) kring hur kommunen hanterar deras ärenden, bemötandet, rättssäkerheten och effektiviteten. Vi följer också Svenskt näringsivs mätningar av företagsklimatet.

Vem vänder jag mig till om jag har frågor eller vill engagera mig?

  • Du är välkommen att kontakta Näringslivschef Jonas Karlsson. Kontaktuppgifter finns nedan.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-06-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp