Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-04-10

Företagen ger Nynäshamn bättre betyg

Nynäshamns företagare har tyckt till om hur de upplever kommunens service. Resultatet av undersökningen Insikt visar att Nynäshamns kommuns arbete för ett bättre företagsklimat går framåt, men synliggör också de områden som vi behöver fokusera på för att bli ännu bättre.

Utvecklingen av Nynäshamns kommuns övergripande NKI för företagare år 2012-2018

För att vi ska skapa ett bättre företagsklimat behöver vi veta hur våra företagskunder uppfattar kvaliteten i kommunens tjänster – därför genomför vi årligen servicemätningen Insikt. Insikt mäter kundnöjdheten hos de företagare som varit i kontakt med kommunen i ett ärende inom något av områdena bygglov, brandskydd, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse, livsmedelskontroll eller serveringstillstånd under det senaste året.

Förbättrat nöjd-kund-index för företagare

Resultatet, som offentliggörs idag, visar att arbetet för ett bättre företagsklimat går framåt. Kommunens övergripande nöjd-kund-index (NKI) för företagare visar på en fortsatt ökning och landar på 71, vilket är ett högt betyg enligt betygsskalan (maximalt betyg är 100). NKI för respektive område har förbättrats, med undantag för miljö- och hälsoskydd som går från betyget 62 till 60 samt livsmedelskontroll som går från 82 till 77. Värt att lyfta är bygglov som nu ökat till betyget 64 från förra årets 55 och därmed får ett högre betyg än snittet för både Stockholms län och Sverige.

- Fantastiskt kul att arbetet vi gör i kommunen ger effekt! Vi analyserar resultaten löpande under året och har sedan en tid tillbaka ökat vår lokala närvaro med bland annat fler företagsbesök som ger ytterligare bidrag till det förbättringsarbete som görs. Snart presenterar vi också en ny näringslivsstrategi som tydliggör hur viktiga företagen är för kommunen, säger näringslivschef Jonas Karlsson.

Tack för ert deltagande

Nynäshamns kommun vill rikta ett stort tack till er företagare som svarat på enkäten som ligger till grund för mätningen. Era synpunkter är mycket viktiga och ger kommunen avgörande information för vårt fortsatta arbete för ett bättre företagsklimat.

Vad händer nu

Representanter för samtliga områden kommer att bjudas in till redovisning av undersökningen och samtal kring hur resultatet ska användas i verksamhetsutvecklingen.

Så här går mätningen till

Företag, föreningar och privatpersoner som varit i kontakt med kommunen får efter avslutat ärende möjlighet att utvärdera upplevelsen. En enkät skickas via mail, om man inte svarat efter påminnelse så blir man uppringd. I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt kommunens hantering av ärendet. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på hur kommunens service kan förbättras. Enkätsvaren går till en, från kommunen oberoende, konsult vilket innebär att enkätsvaren är helt anonyma. Kommunen tar del av resultaten i bearbetad form via ett webbverktyg, en fördjupad kommunrapport och genom Sveriges kommuner och landstings rapport Öppna jämförelser Företagsklimat - En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning där kommunerna som deltar i undersökningen jämförs med varandra.

NKI 2018 för respektive område brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd samt vårt sammanvägda övergripande NKI.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-07-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp