Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-04-01

Nynäshamn ökar mest i bredbandskartläggning

Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2018 visar att Region Stockholm är Sveriges mest uppkopplade län – och Nynäshamn har under 2018 haft den snabbaste tillväxten av snabbt bredband.

Foto: Scandinav Bildbyrå/Ulrika Kestere

84 procent av hushållen i Nynäshamn är i dag anslutna till fiber. Det innebär en ökning med 8 procent under 2018. På landsbygden har andelen boende som har fiber i sin närhet, oavsett om de anslutit sig eller ej, ökat från 14 procent till över 56 procent. Det är en av de bästa siffrorna i Sverige.

Stockholms län kommer allt närmare, och även Nynäshamns kommun, det nationella bredbandsmålet att 95 procent av invånarna ska ha tillgång till 100 Mbit/s. Snittet för riket är 82 procent och i Stockholms län är drygt 93 procent av hushållen anslutna.

Nynäshamns kommun arbetar aktivt för bredbandsutbyggnad

Den digitala infrastrukturen är en viktig del i arbetet med kommunens företagsklimat. Utbyggnaden av bredband möjliggör för boende och företagande på landsbygden. Kommunens näringslivsutvecklare fungerar som koordinator i arbetet för att underlätta samverkan mellan privata och offentliga aktörer men även lyfta lokala behov till regional och nationell nivå. Mycket arbete kvarstår och vi fortsätter arbeta hårt för varje hushålls möjlighet till fiber eller bredband.

Region Stockholm har sedan 1 januari 2019 det regionala utvecklingsansvaret i länet vilket inkluderar funktionen regional bredbandskoordinator. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

Om kartläggningen

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som sammanställer tillgång och utbyggnad av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, alltså tillgång till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgång till mobilt bredband och mobiltelefoni nationellt. Mätningen är gjord i oktober 2018.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-04-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp