Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-03-28

Branschlunch om upphandling

Nyligen var det premiär för vår nya företagarträff branschlunch. På branschlunchen samlar vi en specifik grupp företagare för att samtala om aktuella ämnen – denna gång upphandling inom bygg, måleri, mark och anläggning.

Foto: Scandinav / Johnér

Många företagare har under våra företagsbesök lyft frågor kring upphandling. Det kan vara allt från otydliga förfrågningsunderlag till vikten av uppföljning och utvärdering. Ibland är även upphandlingarna för omfattande, vilket gör det svårt för mindre företag att lämna anbud.

Nynäshamns kommun upphandlar en lång rad tjänster inom olika branscher. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska alla varor och tjänster som är offentligt finansierade upphandlas. Detta för att konkurrens på marknaden ska säkerställa effektivt nyttjande av offentliga medel.

Branschlunchen fokuserade främst på upphandlingar inom bygg, måleri, mark och anläggning. Under dialogen med lokala företagare deltog – förutom Nynäshamns kommun – representanter från Företagarna Nynäshamn, branschföreträdare från Stockholms Byggmästareförening och givetvis Upphandling Södertörn.

Fokus på prispress och vikten av uppföljning och utvärdering lyftes

Flera företagare framförde att allt för stort fokus läggs på lägsta pris. Det är lätt att gå i fällan att lägst pris innebär god nytta för pengarna. Men när priser pressas finns en brytpunkt när prispressen omöjliggör för företag att hålla kvalitet på utförda tjänster. Här uppger lokala företagare att de i dag avstår att lämna anbud på dessa grunder. Önskemål om att kommunen och Upphandling Södertörn ser över viktningen mellan pris, kvalitet, leveranstid, inställelsetid och miljölednings system tar vi med oss i vårt fortsatta arbete. Andra frågor som kom upp var vikten av att utvärdera och följa upp så att skrivna avtal följs. Om företag som vunnit upphandling genom lägsta pris sedan inte kan leverera enligt avtal skall det få konsekvenser. Här upplever företagarna att det brister i dag.

Vi fortsätter arbetet för ett bättre företagsklimat

Nynäshamns kommun har ambitionen att underlätta för lokala småföretag, där så är möjligt. Det är viktigt för kommunen att ha en bra dialog med våra företag. Vi vill ha ett bra och respektfullt samarbete för långsiktigt god relation med stabilitet och tillit. Under branschlunchen kom vi överens om att nu lägga krut på att få fram bättre anbudsunderlag där även kvalité och inställelsetid viktas vid utvärdering av anbud samt fokusera på uppföljning och kontroll.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-03-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp