Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-12-21

Karlssons årskrönika - visionen om Sveriges mest företagsvänliga kommun

Ett händelserikt år har snart passerat. Näringslivschef Jonas Karlsson sammanfattar året som gått och blickar framåt mot ett spännande 2019.

Ett händelserikt år har snart passerat. Här är några av händelserna från året:

  • Vår närvaro i lokala näringslivet har ökat, fler företagsbesök och mer dialog med näringslivet i syfte att skapa bättre relationer och ökad förståelse för företagens villkor och tvärtom.
  • Som första kommun i Sverige ska Nynäshamn få ta del av KTH:s kompetenscentrum Road2Science. Målet är att fler ungdomar ska intressera sig för tekniska yrken och att bidra till säkrad tillväxt av nya talanger på arbetsplatser i kommunen
  • Bygget med Stockholm Norvik hamn passerade halvvägs och har redan genererat uppdrag för mångmiljonbelopp till lokala näringslivet
  • För att möta det stora intresset för Nynäshamn från exploatörer och intressenter som vill vara med och utveckla Nynäshamn arrangerades en uppskattad aktivitet som är startpunkten på en fördjupad dialog och relation med byggaktörer som vill bidra till att utveckla Nynäshamn
  • Pilotprojekt för att öka takten med att planlägga för ny verksamhetsmark har startats för att möta behovet av verksamhetsmark från ett växande lokalt näringsliv
  • Kommunens service och tillgänglighet ökade, vilket bland annat syns i Sveriges kommuner och landstings mätning av kundnöjdheten. Exempel på detta är bygglovsenheten, som under 2018 öppnade upp för att varje torsdag kväll finnas tillgängliga för medborgare och näringsliv. Ett ytterligare lyckat exempel är kommunens Kontaktcenter som svarar på medborgares och företagares frågor direkt i telefon, personliga besök och mail med hög service och tillgänglighet

Mycket har hänt under 2018 men mer måste göras. Näringslivsfrågor och bättre företagsklimat är uttalat prioriterat för 2019. Det ger energi till min vision om Nynäshamn som Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Vi ska öka vår lokala närvaro ute i näringslivet med fler företagsbesök och nya koncept som frukostklubbar, tematräffar och branschluncher. Landsbygdsutvecklingsarbetet ska lyftas ytterligare och vi ska jobba för ökad stolthet för platsen Nynäshamn och en företagsvänlig kultur i kommunorganisationen och i samhället.

Ska vi lyckas så behöver vi vara fler som driver på, ställer krav och sprider vetskap om vår fantastiska kommun och allt det som faktiskt görs. Var med och förverkliga visionen, var med och gör visionen till vår gemensamma. Vi kan bara nå i mål tillsammans och resan dit kan vara lång och krokig men tillsammans får vi kraft.

Välkommen 2019 - nu kör vi!

Jonas Karlsson
näringslivschef


Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-07-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp