Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-06-11

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får inte ansvarsfrihet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får inte ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Det har kommunfullmäktige beslutat. Nämndens ordförande Daniel Adborn (L) entledigades och ersätts av Maria Gard Günster (C).

Kommunfullmäktige beslutade under onsdagens möte att inte bevilja ledamöterna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarsfrihet. Beslutet fattades utifrån revisorernas rekommendation. Revisorerna anser att nämndens styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi har brustit. Kritiken gäller främst projekteringen av Sorunda brandstation, upphandling och inköp vid renovering och ombyggnation av Gröndalsskolan och hanteringen av fastighetsunderhållet.

Fullmäktige beslutade också att entlediga miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L) från sina uppdrag som ordförande i nämnden och som kommunalråd. Beslutet gäller från och med den 17 juni då kommunfullmäktiges protokoll justeras. Daniel Adborn har redan meddelat att han avgår från och med den 1 juli, men nu slutar han alltså ett par veckor tidigare.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Maria Gard Günster (C) valdes till ny ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige fattade inga beslut om övriga ledamöter i nämnden, vilket betyder att de har kvar sina uppdrag.

Om ansvarsprövning

Kommunfullmäktige tar varje år ställning till om kommunstyrelsen och kommunala nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet. Det innebär att kommunfullmäktige tar ställning till om nämnden har bedrivit verksamheten enligt fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer.

I nämndens ansvar ligger att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. I ansvaret ligger också att återrapportera till fullmäktige och att upprätta rättvisande räkenskaper.

Det är ledamöternas ansvar och inte tjänstepersonerna som prövas. Ansvarsprövningen är en viktig del i den demokratiska processen.

Text: Lisa Olén

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp