Lyssna på sidan Lyssna

2020-01-30

Nämndernas budgetar är nu beslutade

Nu har alla politiska nämnder beslutat om sina budgetar för 2020. Besluten innebär en del effektiviseringar men förvaltningarna kommer även att genomföra satsningar.

– Satsningarna handlar bland annat om planering för nytt vård- och omsorgsboende och att utveckla det egna boendet Hammaren för personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Vi fortsätter utvecklingsarbetet inom skolan och arbetet för ett bättre företagsklimat. Vi kommer att satsa på nya förskolor, skolor och fastighetsunderhåll samt utbyggnad och renovering av vatten och avlopp. Så även om det krävs tuffa ekonomiska prioriteringar så fortsätter vår utvecklingsresa, säger kommundirektör Carolina Pettersson.

Liksom många andra kommuner i landet har Nynäshamn en krävande ekonomisk situation och för att få en budget i balans måste kommunen minska kostnaderna med 3-4 procent, vilket vi har berättat tidigare. Nu har nämnderna fattat beslut om sina budgetar för året, här följer en kort sammanfattning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska göra effektiviseringar med 8,1 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade att administrationskostnaderna och folkhälsomedlen ska minska, att sommarjobbssatsningen ska förändras och att organisationseffektiviseringar ska genomföras.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ska genomföra effektiviseringar med cirka 4 miljoner kronor. De åtgärder som nämnden beslutade om är att minska administrationskostnaderna, öka avgifter och genomföra effektiviseringar.

– Alla effektiviseringar som ska genomföras är inte helt klara ännu, vi arbetar vidare med det tillsammans. Vi räknar med att klara av verksamheten med ordinarie personalomsättning. Det kan exempelvis handla om att inte tillsätta vakanser, säger Alf Olsson, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnasförvaltningen.

Socialnämnden

Nämnden ska minska kostnaderna med cirka 21 miljoner kronor. Sammanträdet beslutade om ett antal utredningar. Socialförvaltningen ska bland annat utreda förutsättningar för att höja avgifter och maxtaxa, utreda förutsättningar att avveckla funktionen personligt ombud, utreda om kommunen ska ha kvar hemtjänst i egen regi, utreda förutsättningar att se över matleveranserna inom äldreomsorgen och utreda förutsättningar om förändringar i verksamheten Äldrecentrum.

– Det kommer bli tuffa år framöver eftersom vi ska genomföra omfattande effektiviseringar i en redan väldigt effektiv verksamhet, men vi kommer göra vårt allra bästa för att klara det här, säger socialchef Marlen Terrell.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens uppdrag är att spara cirka 30 miljoner kronor.

– Vi har redan hittat sätt att minska förvaltningens kostnader centralt med nära 7 miljoner. Detta för att i största möjliga mån kunna bibehålla alla nuvarande verksamheter samt bibehålla kvalitet för barn, elever och medborgare, säger Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef miljö- och utbildningsförvaltningen.

Övriga ekonomiska anpassningar kommer att genomföras brett över förvaltningen.

– Vi kommer tillsammans att göra de anpassningar som behövs. Vi hoppas att statsbidrag, bland annat för likvärdig skola, ska stötta förvaltningen så att vi trots besparingar ska kunna utvecklas på flera områden, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Kultur- och fritidsnämnden

Även kultur- och fritidsnämnden genomför vissa besparingar eftersom kostnads- och löneökningar inte kompenseras fullt ut. Det kommer att hanteras genom omfördelning av kostnader inom förvaltningen.

– Men vi klarar ändå av att göra vissa satsningar inom anläggningsområdet och på lovaktiviteter, säger Agneta Ström Granlund, chef för kultur- och fritidsavdelningen.

När protokollen från nämndsammanträdena är justerade publiceras de på den här sidan.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-01-30

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp