Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-01-14

Nu fattar nämnderna beslut om ekonomin

Inom kort fattar de politiska nämnderna beslut om årets ekonomi, och som många andra kommuner i landet har Nynäshamn en krävande ekonomisk situation. För att få en budget i balans måste kommunen minska kostnaderna med 3-4 procent. – Det kommer att krävas tuffa prioriteringar och att alla hjälps åt, men tack vare alla duktiga medarbetare och nya sätt att arbeta kommer vi att klara kvalitén i välfärden och ekonomin, säger kommundirektör Carolina Pettersson.

Under januari väntas nämnderna fatta beslut om verksamhetsplaner och budgetar för 2020. Och liksom många andra kommuner i landet har Nynäshamn en krävande ekonomisk situation eftersom allt färre ska försörja allt fler.

"Ansvar för fler barn och fler äldre"

– Vi behöver prioritera ordning och reda i ekonomin samt investeringar i fler skolor, förskolor och äldreboenden eftersom vi ska ansvara för fler barn och fler äldre. Den krävande ekonomiska situationen beror förutom på den demografiska utvecklingen i Sverige också på eftersatt fastighetsunderhåll som vi nu måste ta igen, säger kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M).

Långsiktigt hållbar ekonomi

Enligt Mål och budget, som kommunfullmäktige beslutade om i november, framgår det att kommunen måste ha ett överskott på 32 miljoner för att ha en långsiktigt hållbar ekonomi och för att kunna investera i nya lokaler och underhålla gamla. I Mål och budget framgår det även att förvaltningarna inte får full kompensation för kostnadsökningar. För att anpassa sig till de rådande förutsättningarna och samtidigt kunna satsa på verksamhetslokaler som skolor, förskolor och äldreboenden inklusive underhåll av dessa fastigheter måste nämnderna därför minska sina kostnader med 3-4 procent.

Samma förutsättningar för alla nämnder

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden är de största nämnderna med en sammanlagd budget på närmare 1,2 miljarder kronor och 1 700 anställda. Där kommer de största besparingarna att ske i kronor räknat, men procentuellt sett är det samma förutsättningar som gäller för samtliga nämnder.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-01-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp