Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-11-22

Tjänsteutlåtanden publiceras på webben

Nu har Nynäshamns kommuns förvaltningschefer med stöd av kommunledningsgruppen (KLG) diskuterat förvaltningarnas rutiner för så kallade tjänsteutlåtanden. Förvaltningschefernas gemensamma hållning är att tjänsteutlåtanden ska publiceras på kommunens webbplats innan nämndsammanträdena.

Nynäshamns Posten har publicerat artiklar om att Nynäshamns kommun har rutiner som innebär att så kallade tjänsteutlåtanden inte är allmänna handlingar förrän efter att beslut har tagits i de politiska nämnderna. Tjänsteutlåtanden innehåller bland annat en sammanfattning av ett ärende samt förvaltningens förslag till vilket beslut som den politiska nämnden ska fatta.

Allmän handling innan beslut i nämnd

Efterföljande debatt om ärendehanteringen har gjort att kommunledningsgruppen, där kommunens högsta tjänstemän ingår, har diskuterat rutinerna. Lagen anger att det är varje förvaltning som självständigt avgör i vilket skede ett tjänsteutlåtande ska upprättas och därmed bli allmän handling, vilket senast sker när beslut har tagits i en nämnd. Nu har dock Nynäshamns kommuns förvaltningschefer kommit fram till en gemensam hållning som innebär att tjänsteutlåtandena ska betraktas som allmänna handlingar även innan beslut tas i den politiska nämnden.

Så gör kommunen framöver

I samband med att förvaltningarna publicerar nämndsammanträdenas dagordningar på kommunens webbplats publiceras även tjänsteutlåtandena i de fall det är lämpligt. Innan publicering görs en bedömning utifrån kriterierna sekretess, GDPR och skydd för enskilda personers integritet. Närmare upplysningar om hanteringen finns i det här dokumentetPDF

– Förvaltningscheferna eftersträvar att kommunens information ska vara öppen och tillgänglig, och har tagit intryck av den senaste tidens diskussion om ärendehantering inför politiska beslut. En generell öppenhet innebär att det ska finnas mycket goda skäl i de fall när uppgifter behöver skyddas på ett eller annat sätt, säger kommundirektör Tommy Fabricius.

Text: Åsa Ericsson

Skillnad mellan webbpublicering och att lämna ut handlingar

Kommuner är skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen och lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, medan publicering av tjänsteskrivelser på webb är en service som går utöver myndighetens skyldighet. Vid publicering på webb ska bestämmelserna i GDPR följas, vilket innebär en begränsning i möjligheten att publicera handlingar som innehåller personuppgifter. Om en tjänsteskrivelse innehåller personuppgifter kan den inte publiceras, alternativt att uppgifterna tas bort innan publicering.

Vill någon ta del av en tjänsteskrivelse som inte publicerats, eller som publicerats med maskeringar, kan den vända sig med en begäran till aktuell förvaltning som prövar om och i så fall hur tjänsteskrivelsen kan lämnas ut. GDPR hindrar därmed inte att personuppgifter i allmänna handlingar lämnas ut, men begränsar kommunens möjlighet att publicera och lämna ut handlingar digitalt.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-11-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp