Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-11-06

KLG ska diskutera rutin för tjänsteutlåtanden

Nynäshamns Posten publicerade under tisdagen artiklar om att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har infört rutiner som innebär att så kallade tjänsteutlåtanden inte är allmänna handlingar förrän efter att beslut har tagits i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN). Rutinerna har ändrats efter att förvaltningen har fått stöd av ett enigt politiskt arbetsutskott. Frågan kommer nu tas upp till diskussion i kommunledningsgruppen (KLG).

– Det är bekymmersamt om det uppfattas som att vi hemlighåller information, och vi ska nu ta en diskussion i kommunledningsgruppen om detta. Det finns ingen kommunövergripande rutin kring detta utan varje förvaltning avgör självständigt hur denna fråga ska hanteras, Men utgångspunkten ska förstås vara att hanteringen är bra för såväl allmänhet som tjänstemän och politiker, säger kommundirektör Tommy Fabricius.

Tjänsteutlåtanden

Tjänsteutlåtanden innehåller bland annat en sammanfattning av ett ärende samt förvaltningens förslag till vilket beslut som den politiska nämnden ska fatta. Tidigare har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hanterat tjänsteutlåtanden som allmänna handlingar men efter sommaren övergick nämnden till ett nytt arbetssätt där tjänsteutlåtanden anses vara arbetsmaterial tills politiskt beslut har tagits i nämnden.

Främsta anledningen till förändringen

Vissa ärenden handlar exempelvis om förhandsbesked, strandskyddsdispenser och bygglov som rör enskilda personer. I de ärendena agerar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med så kallad myndighetsutövning.

– Att gå ut med förvaltningens förslag till beslut innan nämndsammanträdet kan ses som att sprida felaktig information om nämnden beslutar annat än vad förvaltningen har föreslagit, säger Alf Olsson, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tas upp även i MSN

– Att fatta beslut om nya rutiner kan vara en svår balansgång. Med tanke på de reaktioner som har kommit i den här frågan så kommer nu även miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att diskutera de nya rutinerna på nästa sammanträde den 12 november, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L).

– Varje förvaltning lägger upp sina rutiner utifrån karaktären på sina ärenden. Under mina tre år som kommundirektör i Nynäshamn har jag verkligen ansträngt mig för att vi i kommunledningen ska vara öppna, våga tillstå brister och vara beredda att utan stolthet backa och ändra på sådant vi förstår behöver ändras. Vi lyckas förstås inte alltid med det, men efter att under drygt 40 år ha jobbat i 5 kommuner så uppfattar jag att vår etiska ambition i Nynäshamns kommunledning är mycket hög. Från min horisont kommer jag fortsätta att verka med den ambitionen, så även i denna fråga, in i det sista tills jag lämnar yrkeslivet vid årsskiftet, säger Tommy Fabricius.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-11-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp