Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-12-06

Publicering av personuppgifter på sociala medier

Den 12 november 2018 tog kommunledningsgruppen (KLG) beslut om att kommunens samtliga förvaltningar och verksamheter ska följa den rekommendation som tagits fram av kommunens projektgrupp för GDPR gällande publicering av personuppgifter på sociala medier. Det vill säga att inte publicera namn, kontaktuppgifter, bilder eller andra personuppgifter på privatpersoner.

Man håller i en läsplatta

Det är vanligt att kommunen använder sig av sociala medier såsom exempelvis Facebook, Instagram, Youtube och bloggar för att sprida information om kommunens verksamhet. Kommunen har exempelvis ett flertal Facebooksidor och Instagram-konton, flest kopplade till skolans och socialtjänstens verksamheter. Användningen kan innebära att personuppgifter används vilket i sin tur innebär att verksamheterna måste se till att reglerna i den nya dataskyddsförordningen följs.

Den enskildes integritet och rättigheter

Efter det att den nya dataskyddsförordningen började gälla ser GDPR-projektet att det uppstår motstridiga intressen i kommunen gällande möjligheten att använda sociala medier. Det finns ett behov av öppenhet och transparens där verksamheterna vill sprida information och bygga upp ett starkt varumärke för kommunen. Detta ställs mot skyddet av den enskildes integritet och rättigheter. GPDR –projekt har försökt att utreda möjligheten för att kommunen ska kunna fortsätta att publicera personuppgifter i sociala medier. Resultatet från utredningen blev dock en rekommendation från GDPR- projektet till kommunens verksamheter om att inte använda sociala medier för publicering av namn, kontaktuppgifter, bilder eller andra personuppgifter på fysiska personer.

Den 12 november 2018 tog kommunledningsgruppen beslut om att kommunens samtliga förvaltningar och verksamheter ska följa GDPR- projektets rekommendation.

Text: Petra Kålbäck

 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-12-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp