Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-11-14

Genomlysning av den kommunala organisationen

En genomlysning av den kommunala organisationen ska genomföras. Områden som ska granskas är bland annat vilka nämnder och förvaltningar kommunen ska ha, kommunens exploateringar samt service och bemötande.

"Traditionella granskningsområden"

– Det här handlar om traditionella granskningsområden. Det är naturligt att nya politiker vill sätta sig in ordentligt i sitt ansvarsområde och dess utvecklingsmöjligheter, säger kommundirektör Tommy Fabricius.

Del i politisk överenskommelse

Som en del i den politiska överenskommelsen mellan de fyra allianspartierna, Sorundanet och Pensionärspartiet ska en genomlysning av kommunorganisationen – både tjänstemannaorganisationen och den politiska - genomföras. Utredningens slutsatser kommer att utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet under mandatperioden.

Bidra till bättre styrning

Till utredningen knyts en politisk referensgrupp som leds av kommunfullmäktiges ordförande Nicholas Nikander (L). I översynsuppdraget ingår att lämna förslag på förändringar som kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet samt bättre styrning.

- Underlaget blir ett viktigt dokument för hur organisationen kan förändras och utvecklas för att nå de politiskt uppsatta mål som det politiska samarbetet har, säger kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M).

Kan genomlysningen leda till uppsägningar och att färre medarbetare ska göra mer?
- Syftet är inte att hitta syndabockar och att säga upp personal. Ineffektivitet
handlar ofta om otydlighet i roller och ansvar, så syftet är främst att få till bättre styrning som ska leda till en effektivare organisation med nöjdare invånare och näringsidkare. I vissa fall kan det kanske bli så att personalen förändrar sitt arbetssätt och på så vis får mer gjort. Men vi vet inte ännu hur det blir, genomlysningen får visa hur bra styrning och effektivitet vi har, säger Harry Bouveng.

Exempel på områden som ska granskas är:

  • Vilka nämnder och förvaltningar kommunen ska ha.
  • Kommunens ekonomiska styrning.
  • Kommunens exploateringar.
  • Enheter med budgetunderskott.
  • Lokaleffektivitet – om vi använder lokalerna på rätt sätt.
  • Service och bemötande från tjänstemän och politiker till invånare och näringsliv.

Avsnittet om nämnder och förvaltningar ska vara klart och redovisas för kommunstyrelsen i juni 2019. Resterande områden ska redovisas för
kommunstyrelsen november 2019.

Förslagen i utredningen får inte bidra till ökade kostnader. Huvudsyftet med utredningen är dock inte besparingar utan att ta fram idéer för en ännu bättre styrning som ska leda till effektivare organisation med nöjdare invånare och näringsidkare.

I dokumentet Frågor och svar finns ytterligare information.PDF

Om du har frågor

Om du har frågor kan du kontakta: kommundirektör Tommy Fabricius, 08-520 680 78, tommy.fabricius@nynashamn.se och kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M), 08-520 681 93, harry.bouveng@nynashamn.se.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-11-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp