Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-11-13

Kommunens nya metod ska bidra till god hälsa

Nynäshamns kommuns treåriga folkhälsoprojekt ”Jaget, laget och uppdraget” är inne i sin slutfas. Projektet har bland annat lett till att en ny metod – OSA-dialogen – har tagits fram. OSA-dialogen innehåller en mängd verktyg som ska bidra till att skapa god hälsa på kommunens arbetsplatser. Nu tar det nya projektet Hälsofrämjande arbetsliv över arbetet och inför verktygen på kommunens alla arbetsplatser. Förhoppningen är även att OSA-dialogen ska spridas till andra organisationer i hela Sverige.

Två män och en kvinna på framsidan av en broschyr.

– Ett omfattande arbete pågår där vi trampar upp nya stigar som ska utveckla arbetsmiljöarbetet i Nynäshamns kommun och spridas ut i landet. Verktygen är mycket större än vår organisation så tanken är att de ska spridas både regionalt och nationellt. Vi bidrar till samhällsutvecklingen inom området vilket känns fantastiskt bra, säger Nynäshamns kommuns projektledare Linda Öhman.

Om Jaget, laget och uppdraget

Den psykiska ohälsan och sjuktalen ökade och medarbetarengagemanget minskade i Nynäshamns kommun. För att bryta den negativa trenden startade projektet Jaget, laget och uppdraget som skulle ta fram metoder och verktyg som ska bidra till att skapa god hälsa på kommunens arbetsplatser. Hemtjänsten och grundskolan Viaskolan blev slumpmässigt utvalda deltagare. Även politiker och ledningsgrupper har deltagit. I arbetet ingick att jobba med den egna rollen på arbetsplatsen, i arbetsgruppen och i organisationen - det vill säga Jaget, laget och uppdraget. I fokus har hela tiden stått uppdraget, förutsättningarna och arbetsmiljön.

I projektet ingick intervjuer med medarbetare, fackliga representanter, chefer och HR-avdelningen. Det som framgick var att ohälsan främst beror på otydliga uppdrag, obalans mellan krav och resurser samt bristande delaktighet.

Framgångarna samlades i OSA-dialogen

Med det som grund arbetade projektet vidare, bland annat med att testa olika verktyg och arbetssätt. Det som ansågs vara framgångsrikt samlades i projektets slutprodukt – OSA-dialogen som innehåller en mängd verktyg som ska främja hälsosamma arbetsplatser. Några av verktygen innehåller hur:

  • Roller, uppdrag och beslutsprocesser ska tydliggöras i organisationen och på enskilda arbetsplatser.
  • Medarbetare och chefer lättare ska kunna prioritera vid hög arbetsbelastning.
  • Medarbetarnas delaktighet i arbetsmiljöfrågor ska öka.
  • Medarbetare och chefer hanterar stress samt ökad kunskap om stress.

Nytt projekt inför verktygen på arbetsplatserna

Nu ska verktygen införas på kommunens alla arbetsplatser. Det görs bland annat i det nya projektet ”Hälsofrämjande arbetsliv” som nu tar över där Jaget,
laget och uppdraget slutar. Nynäshamns kommun storsatsar med andra ord på att få hälsosamma, hållbara arbetsplatser med medarbetare som trivs och mår bra.

"Omfatttande hälsoarbete"

– Det är ett omfattande hälsoarbete som pågår. Våra mål är att den psykiska samt självupplevda hälsan ska öka, att medarbetarnas nöjdhet ska öka och att sjukfrånvaron minskar. Vi har kommit en bra bit på väg i det arbetet. Mycket återstår dock så vi fortsätter vårt ihärdiga arbete för att nå våra mål, säger Nynäshamns kommuns personalchef Linn Marsten.

Forskningsprojekt om kommunens arbete

Det omfattande arbetet följs av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) i
ett forskningsprojekt. Forskningsprojektet pågår ytterligare cirka ett år, vilket ger CAMM möjligheten att ha insyn i insatsernas effekter.

På den här sidan finns en broschyr med mer information om OSA-dialogen.PDF OSA står för Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-11-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp