Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-07-12

Kommunen upplåter mark för slåtter utan kostnad

På grund av den extrema torkan råder det stor brist på foder för betande djur. Kommunstyrelsen beslutade därför idag att som komplement till redan tagna åtgärder kostnadsfritt upplåta lämplig kommunal mark för slåtter under en begränsad tid.

Nynäshamns kommun äger mark som kommunen inte nyttjar för eget bruk och som i normalläget upplåts genom arrende. För att underlätta för djurhållare under pågående torka har kommunstyrelsen beslutat att upplåta lämplig kommunal mark som ännu inte nyttjas kostnadsfritt för slåtter under perioden 12 juli – 15 september 2018.

Intresseanmälan görs till kommunens Kontaktcenter och marken fördelas efter turordning med maximalt ett markområde per person. Om det fortfarande finns ledig mark efter den 15 augusti och behov kvarstår finns möjligheten att teckna fler nyttjanderättsavtal för ytterligare markområden.

- Vi vill försäkra oss om att inga marker står oanvända i onödan, säger Caroline Thunström, mark- och exploateringschef vid Nynäshamns kommun.

För mer information om nyttjanderättsavtalen besök kommunens nyupprättade foderförmedling. www.nynashamn.se/foderformedling
länk till annan webbplats

Redan tagna åtgärder

Kommunen har de senaste veckorna jobbat hårt med att hitta nya områden för arrenden och har arrenderat ut många hektar mark för bete och slåtter. Arrendeavtalen har varit för kortare perioder än vanligt och har hanterats snabbt. Då prognosen för torkan håller i sig har kommunstyrelsen nu valt att införa ytterligare åtgärder och upplåter alltså all lämplig kommunal mark som ännu inte utarrenderats för slåtter under en begränsad tid.

Kommunens kontaktcenter har dessutom upprättat en kostnadsfri förmedlingstjänst för att föra samman privata markägare och djurägare. Flera erbjudanden för både betesmark och gräsytor för slåtter finns nu via sidan för foderförmedling.

Vi har även informerat om att djurägare som har svårt att förse djur med dricksvatten kan även beställa utkörning av vattentankar från exempelvis Nynäs-Ösmo Lastbilscentral och Haninge åkeri.

Regionala och nationella åtgärder

Länsstyrelsen har sedan tidigare beslutat att inte betrakta träda skördad före 1 augusti inom kompensationsområde som annan gröda och att inte räkna denna som grovfodergröda.

Jordbruksverket har meddelat att trädor, alltså mark där man inte har planerat en skörd, får skördas till foder. Det påverkar inte EU-ersättningen i år, även om grannen skördar.

Mer information finns på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se även Krisinformation.se om torkan 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

För mer information om kommunens insatser under torkan kontakta Caroline Thunström, mark- och exploateringschef vid Nynäshamns kommun: Caroline.Thunstrom@nynashamn.se

 

Text: Emma Ny

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-07-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp