Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-07-11

Ny prognos: Stark befolkningstillväxt tack vare kraftigt bostadsbyggande

En ny befolkningsprognos visar att antalet kommuninvånare antas öka kraftigt fram till 2028, framförallt som en följd av kraftigt bostadsbyggande. Vid utgången av 2028 beräknas folkmängden uppgå till drygt 37 000 personer, en ökning med 33 procent.

Foto: Johan Gustavsson

Befolkningsprognosen bygger på antaganden om hur befolkningen har fött barn, avlidit, flyttat till kommunen och från kommunen de senaste åren, samt antaganden om antal färdigställda bostäder under perioden 2018 till 2028.

- Prognosen är ett viktigt underlag för kommunen. Den används bland annat när vi arbetar fram kommunens budget, när vi planerar för nya verksamhetslokaler samt när vi ska uppge hur många medborgare som bor i olika områden idag och i framtiden, säger Mikael Gustavsson planeringschef Nynäshamns kommun.

Antalet invånare antas öka kraftigt under perioden som en följd av ett relativt kraftigt bostadsbyggande. Den starkast bidragande orsaken till ökningen tros vara inflyttning av personer i barnafödande åldrar vilket även bidrar till en stor ökning av förskole- och skolbarn. Antalet förskolebarn väntas 2028 vara 770 fler än idag, vilket motsvarar en ökning på 46 procent.

Åldersgruppen 80 år och äldre är dock den åldersgrupp som väntas öka mest procentuellt sett som ett resultat av de stora årskullarna av 40-talister. Antalet personer i den åldersgruppen förväntas bli nästan 1200 fler till år 2028 vilket motsvarar närmare en fördubbling mot för dagens läge.
Kommunen tar vare år fram listor över planerade bostäder. Med dessa som underlag har SWECO gjort prognoser för vad varje byggprojekt får för effekter på befolkningsmängden.

- Med den nya befolkningsprognosen kan vi laborera lite med olika scenarier för framtiden, vilket gör att befolkningsuppgifterna kan användas mer flexibelt i vår planering, säger Mikael Gustavsson.

Om prognosen

Befolkningsprognosen är beräknad av Sweco Society på uppdrag av Nynäshamns kommun. Mer information om prognosen finns på kommunens webbplats

Vid frågor- angående prognosen kontakta Andreas Winander Schönning, statistiker kommunstyrelseförvaltningen.
08-520 682 24, eller andreas.winander-schonning@nynashamn.se

Text: Emma Ny

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-07-10

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp