Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-07-09

Nya klimat- och miljömål ska ge ökad miljönytta

Den 13 juni beslutade kommunfullmäktige om nya klimat- och miljömål för perioden 2018-2021. De nya målen är mycket mer detaljerade än tidigare, är lättare att utvärdera och följa upp samt har en tydlig koppling till kommunens Mål och budget.

 

De nya klimat- och miljömålen ska göra det lättare för förvaltningarna att jobba med konkreta åtgärder för ökad miljönytta.

- Det rör sig om totalt 28 olika miljö- och klimatmål och till varje mål finns nuvarande status redovisat, vart vi vill nå, vem som är ansvarig och ett antal indikatorer, säger Mikael Gustafsson, planeringschef Nynäshamns kommun.

De nya målen gäller både kommunen som organisation med tillhörande bolag, samt kommunen som geografiskt område, och fokuserar på hur den kommunala organisationen utifrån nationella mål ska agera för att uppnå en långsiktigt hållbar klimat- och miljösituation.

- Sveriges Riksdag har, delvis baserat på internationella åtaganden i EU och FN, tagit fram nationella miljömål till 2020 samt utsläppsmål för klimatpåverkande utsläpp och energieffektivisering. Svenska kommuner har en viktig roll att spela för att genomföra målen, säger Mikael Gustafsson.

 

Under hösten kommer kommun att arbeta fram en handlingsplan för hur de 28 målen ska förankras hos samtliga förvaltningar. Övergripande ansvar och uppföljning av dokumentet ligger hos planeringsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen.

- Vi kommer bland annat titta på hur planeringsavdelningen kan utgöra ett stöd för olika enheter och avdelningar i miljö- och klimatarbetet samt hur uppföljningen av målen ska bedrivas, säger Mikael Gustafsson

 

Text: Emma Ny

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-07-09

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp