Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2018-02-06

Ny rapport om kommunens ekonomiska framtid

Den 31 januari presenterade SKL en rapport om Nynäshamns kommuns ekonomiska situation. Rapporten är en del i arbetet med kommunens mål och budget och syftet är att skapa en samsyn i kommande diskussioner och ställningstaganden kring kommunens ekonomi de kommande fem åren.

Rapporten beställdes från SKL:s analysgrupp i höstas på initiativ av kommunledningen med syftet att få en extern bedömning av rimligheten i kommunens resursfördelningsmodell. De flesta signaler pekar på att den ekonomiska situationen kommer bli mer ansträngd samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar. Uppdraget består av en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling utifrån demografisk prognos, utmaningar och en bedömning av förutsättningarna för de närmaste fem åren.

- Vi vill kunna använda den här rapporten för att synliggöra kopplingen mellan kommunens mål och ambitioner, hur vi driver verksamheten och den intäktsmassa vi har till vårt förfogande. Det måste finnas en balans mellan målen och tillgängliga medel, säger Dan Olén, ekonomichef på Nynäshamns kommun.

Effektiv verksamhet, men knappa resurser

Analysgruppens slutsatser är att de flesta av kommunens verksamheter idag är mycket effektiva och har låga kostnader, men att driftskostnaderna kommer öka avsevärt de närmaste fem åren bland annat på grund av en åldrande befolkning.

- Det är glädjande att vi har kostnadseffektiv verksamhet i förhållande till andra kommuner, men läget med effektiv verksamhet, behovsutvecklingen framåt och ambitioner gör att intäkterna kommer att behöva öka för att det ska fungera i längden, säger Dan Olén

Prognosen visar att kommunens driftskostnader kommer ha ökat med närmare 151 miljoner kronor om fem år, förutsatt att allt annat är lika. Det är framförallt driftskostnader inom förskola och äldreomsorg.
- Glappet mellan intäkter och välfärdensutgifter växer och är en utmaning. Vår skattesats har inte förändrats sedan 1999 och då med 8 öre. Oförändrad skatt i 19 år, samtidigt har kostnaderna ökat och löner höjts. Välfärden är en skyldighet att försvara när nu 40-talisterna blir äldre och våra barn fler. Detta blir en utmaning för politikerna och samhället i stort, säger Patrik Isestad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Jämförelsevis låg skattesats i Nynäshamn

I Stockholms mått mätt har Nynäshamns kommun en något högre skatt än genomsnittet, men jämfört med kommuner med samma storlek och demografi ligger vi två kronor under vilket motsvarar 70-75 miljoner kronor per år. Analysen jämför Nynäshamn med kommuner som Karlskoga, Ale och Strängnäs.

- Det är inte riktigt relevant att jämföra oss med kommungrannarna när man pratar om skattesatser, då vi har en helt annan struktur än övriga stockholmskommuner. När vi nu jämför oss med liknande kommuner blir perspektiven helt andra, och mer rättvisande, säger Dan Olén.

Rapporten kommer nu ligga till grund för en workshop med kommunstyrelsen den 8 mars och Dan Olén hoppas att den här typen av analysarbeten framöver kan bli en återkommande del i arbetet med kommunens mål och budget.

Text: Emma Ny


Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-07-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp