Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-01-25

Kommunen tilldelas bonus på 1,2 miljoner kronor

Sedan slutet av 2015 har Nynäshamns kommun tagit emot så kallade extratjänster, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Resultatet efter två år är så bra att kommunen nu tilldelas en bonus för att ha överträffat det mål som regeringen satt.

Satsningen på extratjänster administreras av Arbetsförmedlingen och riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa med syftet att de ska få in en fot på arbetsmarknaden. Det innebär en möjlighet för bland annat kommuner att få en extra resurs, främst inom äldrevården, förskolan och skolan, och för den långtidsarbetslöse en riktig anställning.
 
För 2017 gav regeringen Nynäshamns kommun ett mål på 17 extratjänster innan årets slut. Tack vare ett stort engagemang och ett gott samarbete både inom kommunen och med arbetsförmedlingen överträffades detta mål med råge. Den 31 december hade kommunen hela 46 personer anställda på extratjänster vilket nu alltså berättigade en bonus på 1.205.000 kr. Pengarna kan till exempel användas till att anställa fler i skola, vård och omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid nyanställningar eller insatser för att förbättra arbetsmiljön.

- I Nynäshamns kommun kommer pengarna återinvesteras i arbetsmarknadsinsatser för att få fler i arbete. Varje människa som får möjlighet att skapa sig en egen försörjning är en framgång både för människan och för samhället i övrigt, säger Patrik Isestad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bäst i regionen

Nynäshamns kommun är en av de främsta i landet på att tillvarata möjligheten med dessa extratjänster. Näst efter Järfälla är Nynäshamn den kommun som i Stockholmsregionen som lyckats sysselsätta flest extratjänster i förhållande till befolkningsmängden. Metoden som använts i Nynäshamn handlar om att arbetsförmedlaren utgår från individen och försöker skräddarsy en unik roll eller tjänst och i möjligaste mån kombinera det med en utbildning parallellt för att öka möjligheterna till en fast anställning efter stödprogrammet slut.

- Sysselsättningsfrågan är en prioriterad fråga där rätten till ett arbete och egen försörjning är grunden för det goda samhället. Med en effektiv organisation och gott samarbete mellan förvaltningarna och arbetsförmedlingen har detta blivit en framgångssaga, konstaterar Patrik Isestad (S).

Extratjänster som leder till anställning

Målet med en extratjänst är att personerna skall få erfarenhet och kunskap och därmed få fäste på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Stödprogrammet kan pågå under ett år med möjlig förlängning ytterligare ett år om behov finns. Av de sextiotal som haft en extratjänst i Nynäshamns kommun sedan 2015 har ett tiotal nått målet och är idag självförsörjande.
 
Ett exempel är en kvinna från Ghana som är analfabet och hade mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Hon var tidigare hemlös, bodde hos vänner och bekanta och kunde inte ta hand om sina två barn. Genom en extratjänst inom Nynäshamns kommun fick hon arbeta halvtid i ett skolkök kombinerat med halvtid på fritids i samma skola. Idag har hon eget hem tillsammans med sina barn.

- Målet är naturligtvis att få fler i arbete och bli självförsörjande. Det känns väldigt bra att vi inom Nynäshamns kommun kan bidra till det på ett konstruktivt sätt, säger Patrik Isestad (S).


För mer information kontakta:

Patrik Isestad (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn,
076-125 80 60, patrik.isestad@nynashamn.se

Faktaruta:

  • Extratjänster är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som infördes 2015.
  • Syftet är att skapa förutsättningar för nyanlända och långtidsarbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden.
  • Tjänsterna finns inom framförallt välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor.
  • Staten betalar lönen och ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar under 12 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Faktablad om extratjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-02-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp