Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-01-11

Södertörnskommunerna har mer än halverat utsläppen

Nynäshamns kommun har tillsammans med övriga södertörnskommuner bidragit till en minskning med 70 procent av koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar tack vare samordnad varudistribution till de kommunala verksamheterna.

Bild på lastbil

IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade idag rapporten ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner”. Utvärderingen visar att samordningen redan nu i en första fas har gett flera bra resultat.

70 procentig minsking av utsläpp

Utsläppen av koldioxid och kväveoxider har minskat med drygt 70 procent. Ett viktigt bidrag till minskningen är att kommunerna i sin upphandling har ställt krav på biodrivmedel och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar.

Halvering av antal leveranser

Den samordnade varudistributionen ger också ökade möjligheter för lokala leverantörer att delta i kommunala upphandlingar. Nu krävs ingen egen distributionslösning utan godset kan enkelt samlastas med övriga varor. Hittills har den samordnade varudistributionen halverat antalet leveranser till kommunernas verksamheter.

Fler leverantörer kopplas på

Södertörnskommunerna går nu vidare och kopplar på allt fler leverantörer och den fulla effekten av samordnad varudistribution kan avgöras först om några år. Den samordnade varudistributionen är också en viktig del av Södertörnsmodellen - en innovativ organisationsform för att skapa en ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling på hela Södertörn.

Läs mer på Södertörnkommunernas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner rapporten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Text: Emma Ny 
 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-01-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp