Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-01-05

Test av arbetstidsförkortning för att minska sjuktal

Inom Nynäshamns kommun pågår det just nu flera olika projekt kopplat till den organisatoriska och sociala miljön för att minska sjukfrånvaron, och arbetet har redan gett resultat. En av metoderna som nu testas är arbetstidsförkortning.

  - Det senaste året har sjukfrånvaron minskat inom kommunen, framförallt inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, men det finns fortfarande mycket vi kan göra för att minska sjuktalen ytterligare och förbättra arbetsmiljön. Ett sätt skulle kunna vara arbetstidsförkortning och vi testar nu den metoden för att se hur effektivt det är, säger Linn Marsten, HR-chef vid Nynäshamns kommun.

Politiskt initiativ

Initiativet till försöket kommer från politiskt håll och går ut på att personal som arbetar heltid får sin arbetstid förkortad med fem timmar per vecka med bibehållen lön. Metoden testas under 2018 på Tallåsens äldreboende och Rumba förskola. Syftet är att utvärdera om arbetstidsförkortning kan minska sjuktalen och förbättra arbetsmiljön.

Anledningen till att det är just Rumba och Tallåsen som deltar i försöket är att de idag har relativt hög sjukfrånvaro och en verksamhet där det lämpar sig för att testa metoden. All personal som organisatoriskt tillhör enheterna omfattas i försöket och för att verksamheterna samtidigt ska kunna bibehålla personaltätheten kommer ytterligare resurser tillföras. Rumba som idag har ca 20 medarbetare förstärks med 2,84 årsarbetare och Tallåsen med dagens ca 37 medarbetare förstärks med 4,2 årsarbetare. Detta motsvarar totalt 2,2 miljoner kronor.

Projektet utvärderas vid årets slut

Efter sommaren kommer en deltidsavstämning göras, och vid slutet av året en fullständig utvärdering för att se hur effektiv metoden har varit. En slutrapport beräknas kunna vara klar i mars 2019.

- Vi kommer titta på flera olika aspekter som måste vägas samman till en helhet. Det handlar dels om jukfrånvarotalen, men också den upplevda hälsan, personalförsörjningsaspekter, kvalité och ekonomiska aspekter, säger Linn Marsten.

Sjuktalen på väg ner inom hela kommunen

Sedan 2012 har Nynäshamns kommun brottats med ökad andel sjukfrånvaro, men nu har den negativa trenden äntligen vänt. Det är framförallt inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som sjukfrånvaron minskat under 2017 jämfört med tidigare år.

- Vi ser ett tydligt trendbrott här, säger Linn Marsten. Sjukfrånvaron har pekat uppåt under flera år men är nu på väg ner igen. Som det ser ut nu kommer vi ha sänkt sjukfrånvaron med närmare en procentenhet under förra året, jämfört med 2016 års totala sjukfrånvaro på 8,83% av arbetstiden.

Text: Emma Ny

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-01-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp