Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-06-15

1,3 miljoner kronor till ”Trygga föräldrar”

Det råder full aktivitet på Campus Nynäshamn. Nu är det klart att Campus i samverkan med socialförvaltningen har beviljats drygt 1,3 miljoner kronor till projektet ”Trygga föräldrar i utbildning och samhälle”.

Katarzyna Duszynska, projektledare och språkcoach.

Katarzyna Duszynska.

Målet är att stärka språkutvecklingen för SFI-studerande. Katarzyna Duszynska, projektledare och språkcoach, ser stora möjligheter.

– Jag tror på att språket är nyckeln till allt i samhället. Språk ger möjlighet att ta makten över sitt eget liv, att förstå och kunna påverka samhället. På det här sättet kan vi erbjuda stöd i föräldraskapet, säger hon.

Projektet, som pågår från 1 september i år till 31 december 2021, ska stärka föräldrarnas roll genom att de får tillgång till samhällsinformation, hälsofrämjande aktiviteter, möten med redan etablerade familjer och kommunmedborgare och att de får individanpassade insatser gällande språkinlärning.

Den primära målgruppen i projektet är nyanlända kortutbildade kvinnor och män som har barn i åldrar 0-15 år. I målgruppen ingår alltså föräldrar som läser SFI (spår 1) eller är föräldralediga.

Delat projektledarskap

Projektledarskapet delas mellan Campus Nynäshamn och socialförvaltningen. I projektet ska finnas funktionerna samhällsguide, språkcoach, koordinator samt brobyggare.

Samhällsguiden Ahmad Wael Rihawi.

Ahmad Wael Rihawi.

– Jag är stolt över att medverka i detta projekt. Det viktigaste för mig är att se individens behov och kunna skapa nätverk kring var och en, säger samhällsguiden Ahmad Wael Rihawi.

Utgångspunkten finns i den trygga miljö som Campus Nynäshamn i egenskap av lärcentrum utgör. Men många av insatserna kommer att genomföras ute i samhället.

Fler parter medverkar

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under projektets gång att medverka med information om utbudet av fritidsaktiviteter i Nynäshamn samt med att förmedla kontakter till befintliga föreningar och prova på-aktiviteter.

Andra myndigheter och organisationer som exempelvis polisen, kvinnojouren, mansjouren, RFSL med flera kommer också att anlitas under projektets gång.

Totalt är det 1 302 267 kronor som beviljats i länsstyrelsestöd till projektet.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-06-15

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp