Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-06-10

Nämnd godkänner lösningar för utökning av elevplatser

Det råder platsbrist i skolorna i tätorten Nynäshamn samtidigt som det via bostadsbyggande förväntas bli ännu fler elever framöver. Det gör att barn- och utbildningsnämnden nu har fattat beslut om åtgärder som ska kunna öka kapaciteten.

Det nämnden nu har kommit fram till är:

  • att godkänna att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får projektera för en återuppbyggnad av Lilla Gröndals skola, med ett scenario för 240 nya elevplatser.
  • att även godkänna att det projekteras för ombyggnad av Viaskolans gamla idrottshall för att kunna rymma exempelvis bibliotek och fritidshem. Det frigör då undervisningsytor i resten av skolan.
  • att det även behövs fler skollokaler i närheten av Viaskolan, i form av matsal, sex klassrum och aula. Därför får nu miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en förstudie kring möjligheten att hyra kompletterande lokaler.

Om alla de aktuella åtgärderna kan bli av bedöms det motsvara det behov av elevplatser som finns centralt i Nynäshamn. Någon helt ny skola skulle därmed inte heller behöva byggas.

– Nynäshamns kommun har en stark tillväxt och vi ser nu till att vi har lokaler så det räcker. Det är viktigt att vi har utrymme för både nya elever och för färre elever i varje klass, säger Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Marcus Svinhufvud, ordförande för barn- och utbildningsnämnden, håller med:

– Nynäshamn växer och det finns redan nu ett stort behov av att både möjliggöra fler platser och minska klasstorlekarna. Vi ser nu fram emot att dessa beslut ska ge möjlighet att säkra en ökad kapacitet och ge förutsättningar för bättre arbetsmiljö och studiemiljö för lång tid framöver, säger han.

Text: Henrik Schmidt

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-06-11

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp