Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-12-27

Ombyggnad av Sunnerbyskolan dyrare än beräknat

Det kommer att behövas mer pengar för att bygga om Sunnerbyskolan än vad som tidigare beräknats. Om mer medel ska tillsätta beslutas av politikerna i januari.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att Sunnerbyskolan ska byggas om för att också inrymma Sunnerby förskola. Det ska även byggas en ny matsal och ett nytt tillagningskök i skolan och delar av skolan ska renoveras. Anpassning och renovering av C-huset är nyligen färdigställd. Nu är också projekteringen inför det planerade bygget av förskolan och intilliggande skoldel klar och kostnadskalkylen har uppdaterats. Enligt de nya beräkningarna uppskattas kostnaden till 76,6 miljoner kronor istället för tidigare 47,3 miljoner kronor.

– Den första kostnadsuppskattningen gjordes utifrån hur mycket liknande projekt har kostat och de då kända förutsättningarna om byggnaden. I nästa steg, projekteringen, gör man fördjupade undersökningar och kommer överens om eventuella förändringar i beställningen. Därefter gör man en ny kostnadsberäkning utifrån de verkliga förutsättningarna, säger Claes Kilström, fastighetschef på Nynäshamns kommun.

Den främsta orsaken till ökningen är att det behövs större insatser än vad man från början trott. En annan orsak är att det har tillkommit fler önskemål på åtgärder som inte var med i den första beställningen.

– I det här fallet tycker vi att den första kostnadsberäkningen som gjordes av våra konsulter ligger väl långt ifrån den verkliga kostnaden. Nu är det upp till politikerna att besluta om hur vi ska gå vidare utifrån de nya underlagen, säger Claes Kilström.

Beslut om ökade medel fattas i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 21 januari.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-12-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp