Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-09-27

Näringslivet och NKC i stort samarbetsprojekt

Näringslivet och vuxenutbildningen inom Nynäshamns Kompetenscentrum, NKC, har ett nytt projekt ihop. Det gemensamma målet är att öka kompetensförsörjningen.

– Genom projektet ser vi möjlighet att utveckla ett samarbete med näringslivet på en unik nivå, för Nynäshamn likväl som på riksnivå, säger NKC-rektorn Anneli Sahlin.

ESF bekostar

Det hela är ett treårigt Europeiska Socialfonden-projekt, som omsluter 11 miljoner kronor och som helt bekostas av ESF.

Projektet startar på allvar 1 oktober. Nynäshamns kommun är projektägare och projektet ska ha sin bas på NKC. Representant för Svenskt Näringsliv finns med i styrgruppen.

Projektidén är att utveckla samverkan mellan vuxnas lärande och arbetsliv genom utveckling av metoder för samordning, lärande på arbetsplatsen, stöd till arbetsgivarna, validering, vägledning, kvalitetssäkring och kontakter med arbetslivet.

– Genom lärande på arbetsplatser som projektets kärna öppnar NKC dörrarna till en mötesplats för nytänkande kring hur man minskar gapet mellan efterfrågad och tillgänglig kompetens, säger Jabil Seven, kommunens skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning.

Samarbete kring nya modeller

Detta ska ske bland annat genom att NKC i samarbete med näringslivet tar fram nya modeller för dialog kring hur man kan utveckla arbetsplatslärande och lärlingssystem till bästa nytta för båda parter.

– Nyckeln för tillväxt och lärande är att involvera näringslivet i kompetensfrågor för att skapa kompetenstillväxt. Det gäller att långsiktigt planera för efterfrågad kompetens så att företag kan fortsätta att utvecklas, säger Jabil Seven.

Text: Henrik Schmidt

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-10-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp