Lyssna på sidan Lyssna

2019-07-10

Sunnerby förskola blir kvar tills ny är klar

I samråd med vårdnadshavare till barn på Sunnerby förskola har Nynäshamns kommun beslutat att förskolan blir kvar i nuvarande lokaler tills den nya förskolan i Sunnerbyskolan är klar. Tidigare plan var att verksamheten skulle flytta till tillfälliga lokaler i Sunnerbyskolan.

Sedan tidigare är det beslutat att Sunnerby förskola inte ska vara kvar i nuvarande lokaler på grund av omfattande problem med fastigheten. Verksamheten ska istället flytta till helt nyrenoverade lokaler i Sunnerbyskolan. I väntan på renoveringen har tanken varit att flytta förskolan till tillfälliga lokaler i Sunnerbyskolan, men så blir det alltså inte. Då vårdnadshavare och personal har utryckt en önskan om att få vara kvar i befintliga lokaler tills de nya är helt klara - under förutsättning att ett antal åtgärder vidtas – blir det nu också så.

De åtgärder som vidtas är följande:

  • Så kallade joniseringsaggregat stationeras på samtliga avdelningar. De kommer att stå på dygnet runt. Aggregaten förbättrar luftkvaliteten genom att bland annat avlägsna lukt och partiklar från luften.
  • Nya städrutiner införs. De innebär att förskolan städas mer utförligt varje dag för att partiklarna från joniseringsaggregaten ska avlägsnas.
  • Befintlig ventilationsanläggning står på dygnet runt alla dagar i veckan.
  • För att säkra en god luftkvalitet kommer prover att tas regelbundet.
  • Det kommer även att byggas en eller flera verandor så barnen kan sova utomhus.

"Velat slippa tillfällig flytt"

– Vårdnadshavare har framfört en oro för inomhusmiljön i befintliga lokaler samtidigt som både vårdnadshavare och personal helst har velat slippa den tillfälliga flytten av verksamheten. För att komma vidare tog vi in en expert som har svarat på vårdnadshavarnas frågor och som har föreslagit de här åtgärderna som nu ska vidtas och som ska säkerställa en god inomhusmiljö. Jag vill framföra ett stort tack till vårdnadshavare för deras konstruktiva dialog som har lett till den här lösningen, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M).

Upprustning av Sunnerbyskolan

Till hösten startar en upprustning av Sunnerbyskolan, där hela fastigheten förbättras stegvis de närmaste åren. Att verksamheten på Sunnerby förskola inte flyttar in i tillfälliga lokaler på skolan påverkar inte upprustningen mer än att det blir enklare att planera för byggnation av ny matsal och nytt kök.

Nyligen gjordes mätning av luftkvaliteten på Sunnerbyskolan. Mätningen visar att luftkvaliteten är god.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-07-10

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp