Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-01-25

Förslag att bygga om och rusta upp Sunnerbyskolan

Sunnerbyskolan behöver byggas om och rustas upp och kommunen föreslår nu att 35 miljoner kronor läggs på renovering och ombyggnation.

Det finns sedan tidigare planer på att flytta Sunnerby förskola till Sunnerbyskolans lokaler. För att kunna göra det behöver Sunnerbyskolans lokaler byggas om och anpassas för den nya verksamheten. Nu har kommunen påbörjat projekteringen inför ombyggnationen. Den visar att det inte bara krävs en ombyggnation utan också en upprustning av skolan. I ett första steg beräknas kostnaden bli cirka 35 miljoner kronor.

I förslaget ingår att bygga om delar av Sunnerbyskolan till förskola och samtidigt anpassa skolan med bland annat nya utrymmen för personalen och en ny matsal. Det ingår också rusta upp delar av skolan.

- I det första steget är det delar av taket och en tegelvägg på den del där förskolan ska flytta in som behöver åtgärdas. På sikt behöver fler delar rustas upp, men vi måste prioritera och ta en sak i taget, säger Ellinor Magnusson.

Totalt beräknas ombyggnation och anpassning för förskolan kosta cirka 15 miljoner kronor och underhållet cirka 20 miljoner kronor.

- Det blir en betydligt större insats och kostnad än vad vi beräknat för själva ombyggnationen, men underhållet är nödvändigt för att man ska kunna fortsätta ha verksamhet i skolans lokaler på lång sikt. Alternativet är att bygga en ny förskola, men då behöver vi ändå åtgärda skolans lokaler, så vi tror att detta både är det bästa alternativet för verksamheten och det mest kostnadseffektiva om man tittar på helheten, säger Ellinor Magnusson, fastighetschef på Nynäshamns kommun.

Planen är att skolans verksamhet ska vara kvar i Sunnerbyskolan under ombyggnation och renovering. Planeringen av byggnationen kommer att ske tillsammans med personalen på skolan och föräldrar och barn kommer att få mer detaljerad information när beslut är fattat.

- Vår ambition är att Sunnerby förskola ska vara utrymd sommaren 2019, säger Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi tittar just nu på tillfälliga lokaler i Sunnerby som förskolan ska vara i till dess att den nya fina förskolan är klar. Vår förhoppning är att det bara blir några månader.

- Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat detta förslag med förändringar till nämnden för beslut och nämnden har beslutat enligt förslaget. Det är bra att det finns en gemensam vision för Sorunda, säger Axelsson Kihlblom.

Bakgrund

2018 uppdagades fuktproblematik i Sunnerby förskola. Förvaltningen konstaterade att problemen inte var av akut karaktär men att verksamheten behövde ha en annan lösning på sikt. Efter detta har barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Sunnerbyskolans årskurs 7-9 ska flyttas till Vanstaskolan. I beslutet ligger även att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska inleda projektering för att bygga in Sunnerby förskola samt en matsal i Sunnerbyskolan.

Text: Lisa Olén/Fredrik Nordensson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-01-25

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp