Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-01-04

Revidering av riktlinjer för barnomsorgsregler

Från och med 1 januari 2018 finns det nya reviderade riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Riktlinjerna beskriver vad som gäller för ansökan, placering, vistelsetid och uppsägelse med mera inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Gäller för barn som är folkbokförda i Nynäshamns kommun.

Det som reviderats är:

• Barn till aktivt arbetssökande har rätt till samma antal timmar i förskoleverksamhet som förvärvsarbetande och studerande.

• Angående ansökan ska skälig hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål. • Vid uteblivet svar eller avböjt erbjudande upphör placeringsgarantin (4 månader) enligt Skollagen 8 kap 14 §, och ansökan avregistreras. Om behov av plats fortfarande är aktuellt ska vårdnadshavare göra en ny ansökan.

• Om plats erbjuds i enskild verksamhet tas barnet bort från den kommunala kön.

• Omplacering sker i samband med läsårsskiftet

• Barn som fram till den 14 augusti är placerade i förskola eller pedagogisk omsorg erhåller automatiskt fritidshem från och med den 15 augusti, om platsen inte sägs upp.

• Taxan baseras på hushållets inkomster och inte på tillsynstid.

• Vid övergången från plats i förskoleverksamhet till plats i fritidshem förändras avgiften från och med 15 augusti.

• Avgift för inskrivet barn betalas till Nynäshamns kommun av vårdnadshavare som sökt och beviljats plats.

• Köande till plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som har skuld med avgifter erbjuds endast avgiftsfri allmän förskola från och med höstterminen det året barnet fyller 3 år.

• Inkomstförfrågan

I de fall avgiften är grundad på fel uppgiven inkomst, äger barn- och utbildningsförvaltningen rätt att justera och debitera respektive betala avgiften retroaktivt inom 3 år. Anmäl alltid ändrad inkomst. Kommunen gör årligen en inkomstförfrågan där hushållet uppmanas att aktualisera sin inkomst.

Förskola/pedagogisk omsorg


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1382 kronor

Barn 2

2%

922 kronor

Barn 3

1%

461 kronor


Fritidshem/pedagogisk omsorg


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

922 kronor

Barn 2

1%

461 kronor

Barn2

1%

461 kronor


Text: Fredrik Nordensson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-07-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp