Lyssna på sidan Lyssna

2020-08-27

Segersängs företagsby kan ge plats för fler företag

Vid väg 73 i höjd med Segersäng planeras för ett helt nytt företagsområde. Mellan den 1 september och 4 oktober går det att tycka till om förslaget.

Många företag vill etablera sig i Nynäshamns kommun, men det är ont om detaljplanelagd mark. Därför arbetar kommunen nu med en detaljplan för Segersängs företagsby - ett helt nytt företagsområde beläget invid väg 73 i höjd med Segersäng.

I nya Segersängs företagsby kan det bli nästan nio hektar ny verksamhetsmark. Här ska finnas plats för en variation av olika verksamheter som exempelvis service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning och handel med skrymmande varor.

– En önskan är att få hit lokala livsmedelsaktörer och andra lokala företag. Vi hoppas också på drivmedelsförsäljning och någon typ av servicebutik – något som saknas idag. Sedan hoppas vi självklart också att de företag som etablerar sig kommer att erbjuda många arbetstillfällen, säger Adam Andersson, projektledare på mark- och exploateringsenheten på Nynäshamns kommun.

Filmen visar ett exempel på hur verksamhetsområdet skulle kunna se ut. Verklig utformning beror på slutlig detaljplan och på vilka verksamheter som etablera sig här. Film: Norconsult AB

Hänsyn till närliggande bostadsområde

En viktig förutsättning för förslaget är att verksamhetsområdet inte ska störa det intilliggande bostadsområdet, varken visuellt eller med buller. Därför är förslaget att byggnadernas nockhöjd begränsas till max femton meter och att de nya byggnaderna ska anpassas efter omgivningen.

– Tanken är att höjdryggen mellan bostadsområdet och företagsområdet ska fungera som en barriär, både för det visuella och ljudmässiga, fortsätter Adam Andersson.

Kan vara klart 2023

Om allt går som planerat kan området vara klart för inflyttning under 2023.

– Det är många delar i projektet som kan påverka tidplanen, så vi får hålla slutdatum lite öppet än så länge, säger Adam Andersson.

Intresseregister för köpsugna

Den som är intresserad av att köpa mark i området får ge sig till tåls en stund till, men får gärna anmäla sig till intresseregistret.

– Än så länge har vi ingen specifik kö för Segersängs företagsby. Däremot har vi ett intresseregister där man kan anmäla sig. När vi kommit längre fram i projektet kommer vi att skicka ut information till alla som anmält sig till registret, säger Adam Andersson.

Tyck till 1 september till 4 oktober

Detaljplanen är ute på samråd från och med den 1 september till och med den 4 oktober. Det innebär att sakägare, myndigheter och allmänhet får tycka till om förslaget. Från den 31 augsuti kan du läsa mer om förslaget på detaljplanesidan för området.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-08-31

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp