Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-06-17

Planer på hus vid Ösmo station läggs ner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att avsluta planeringen av nya hus vid Ösmo station.

Kommunen har tidigare planerat för cirka 100 nya bostäder vid busstorget i Ösmo. Men efter att många varit negativa till husens tänkta utformning beslutade politikerna att de ville se en förändring av förslaget. Den föreslagna förändringen innebar bland annat att sänka antal våningar och ändra husens utseende. Byggaktören valde då att inte gå vidare med projektet.

– Vi beklagar att byggaktören valt att inte gå vidare. Vår uppfattning är att nya bostäder skulle tillföra något positivt till området. Fler personer skulle röra sig här, det skulle skapa trygghet och bli ett positivt kundtillskott till verksamheterna i området. Det skulle också hjälpa till att binda samma Ösmo centrum och stationsområdet, säger Alf Olsson, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Han fortsätter:

– Samtidigt är det precis det här som samrådet är till för. Arbetet med att ta fram en detaljplan är en prövning av förutsättningarna för att bygga på platsen. Hit hör allt ifrån markförutsättningar till närboendes synpunkter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att detaljplanearbetet ska avslutas. Eftersom den aktuella marken delvis ägs av byggaktören är det oklart om och när något annat byggprojekt kan bli aktuellt på platsen.

Kommunens övriga arbete med utveckling av södra och centrala Ösmo fortsätter som planerat.

Om detaljplaner

En detaljplan styr vilken typ av byggnation som får finnas i ett område. Under arbetet med att ta fram en ny detaljplan prövas olika förutsättningar för byggnation, till exempel markförutsättningar, trafiklösningar och hur den tänkta byggnationen passar in i området.

Under två tillfällen i processen – samråd och granskning – får sakägare och allmänheten också tillfälle att tycka till om planen. Synpunkterna redovisas för politikerna och kan också arbetas in i förslaget till detaljplan.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-06-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp