Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-05-27

Klart vilket företag som får bygga först i Ösmo

Nu är det klart vilket företag som har fått den första markanvisningen i utvecklingen av centrala och södra Ösmo.

Illustration på lägre hus i trä med flicka som gungar och stor gräsmatta i förgrunden.

Bilden visar en idéillustration från Titanias förslag. Vilken typ av hus som faktiskt ska byggas är inte beslutat ännu. Bild: Arkitema Architects

Ösmos södra och centrala delar ska förtätas och ge plats för cirka 700-1400 nya bostäder, butiker, restauranger och andra verksamheter. I kommunens markanvisningstävling har nu den första aktören som får bygga i området utsetts. Sex förslag kom in och kommunstyrelsen valde företaget Titania.

- Vi ser fram emot att arbeta med utformandet av detaljplanen av Ösmo centrum tillsammans med kommunen, säger Titanias vd Einar Jansson.

Han konstaterar att upplägget där Titania är med från start passar företaget mycket bra.

- Vi har arbetat på samma sätt med andra stora projekt och stimuleras av att vara med och sätta ramarna för nya områden. Vi ser också fram emot att tillsammans med kommunen involvera boende och näringsidkare i området och få till en samsyn kring områdets utveckling. Vi är tacksamma över förtroendet.

Markanvisningen ger rätt att bygga motsvarande cirka 100 lägenheter. Om det blir flerbostadshus eller radhus är inte klart än. Det är inte heller klart var inom området de nya byggnaderna ska placeras eller om det blir hyresrätter, äganderätt eller bostadsrätter. Det beslutas under detaljplaneprocessen.

Trädgårdsstad med blandad bebyggelse och parkstråk

Kommunen har en tydlig vision för hur området ska utvecklas och har i markanvisningsprocessen efterfrågat byggaktörernas tolkning av visionen.

Titania har en idé om Ösmo som en trädgårdsstad/parkstad med flerbostadshus i 3-5 våningar mot de större stråken och stadsradhus mellan ny bebyggelse och befintliga enplansvillor.

I förslaget blir Nyblevägen en stadsgata med många entréer mot gatan för att skapa ett intimt och tryggt gaturum. En av de bärande idéerna är ett parkstråk i nord-sydlig riktning som en grön pulsåder genom området.

Centrum blir tätare och integreras med omkringliggande områden.

- Vi fick in sex mycket bra förslag av hög kvalitet, så det var en svår men angenäm uppgift att välja mellan dem. Titania lever upp till alla kriterier vi har ställt och visar tydligt att de har förstått kommunens vision med området, säger kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng.

Bollplank under detaljplanearbetet

Titania ska också fungera som bollplank under arbetet med hela detaljplanen.

- I ett utvecklingsprojekt av den här storleken finns väldigt många olika saker att ta hänsyn till, som markförhållanden, behov av skolor, hur trafiken kan lösas, fornlämningar, underlag för service, och möjligheter till rekreation, säger Sandra Zachrisson, ansvarig projektledare på mark- och exploateringsenheten på Nynäshamns kommun.

Hon fortsätter:

- En av de viktigaste sakerna är naturligtvis invånarnas önskemål om hur området ska utvecklas, men vi måste också säkerställa att projektet blir tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Det är där Titania ska fungera som bollplank. Vi vill utbyta idéer om hela området och därför får de inte veta förrän i granskningsskedet var i området de kommer att få bygga.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-05-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp