Lyssna på sidan Lyssna

2020-03-27

Fler bostäder planeras i Stora Vika

Nordost om Stora Vika planeras för cirka 40 nya kedjehus. Fram till den 22 april går det att tycka till om förslaget.

Illustration på de tänkte husen ur fågelperspektiv, placerade bland träden med åkrar framför.

Fågelperspektiv som visar den tänkta bebyggelsen. Bild: Byrån för Arkitektur & Urbanism

En knapp kilometer nordost om Stora Vika kan det bli ett helt nytt bostadsområde med cirka 40 kedjehus. Förslaget tillåter max två våningar plus en inredd vindsvåning. Tanken är att området ska anslutas till Bodavägen med en ny gång- och cykelväg.

Syftet med detaljplanen är också att skydda de områden som har högst naturvärden genom att planlägga dem som naturmark.

2019 gjordes en naturvärdesinventering av området och det är den som ligger till grund för förslaget och placeringen av byggnaderna. De är också placerade där marken är som flackast för att göra så liten inverkan på naturen som möjligt, säger Andreas Winander Schönning, planarkitekt på Nynäshamns kommun.

Tyck till fram till 22 april

Förslaget till detaljplan är ute på samråd till och med den 22 april. Det innebär att sakägare, myndigheter och allmänhet får tycka till om förslaget. Mer information om hur du tycker till vid samrådet finns på detaljplanesidan för Lyngsta 2:2.

Karta över den tänkta bebyggelsen.

Illustrationsplan. Klicka på bilden för att förstora den. Bild: Byrån för Arkitektur & Urbanism

Vy mot skogen och husens tänkta placering med åkrar framför.

Vy från Vikavägen i väster mot det planerade bostadsområdet. Bild: Byrån för Arkitektur & Urbanism

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-03-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp