Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-03-23

Kommunen satsar på fossilfria alternativ

Nynäshamns kommun har blivit en del av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, som har målet att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För vår kommuns del är vi nu med i tre olika utmaningar: Transport, tjänstebil och solel.

Soluppgång

Solen - en energikälla.

Initiativet från Regeringen har inneburit ett antal utmaningar för att uppmuntra företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Hittills har också ett stort antal offentliga och privata aktörer antagit en eller flera utmaningar.

– Vi kände förstås att vi också vill vara med i den här satsningen på hållbarhet, säger Isa Eriksson som är samhällsplanerare på Nynäshamns kommun och som tillsammans med miljö- och klimatstrateg Julia Nordström leder det här arbetet.

Här är våra utmaningar

Nu har även Nynäshamn antagit flera av utmaningarna, nämligen:

Transportutmaningen

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Utmaningen består i att kommunen har som mål att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Hur långt har vi kommit?
Nynäshamns kommuns målsättning är att den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri avseende resor redan år 2021.

För att nå dit arbetar kommunen bland annat med att byta ut verksamhetsbilar till fossiloberoende alternativ, att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik vid tjänsteresor, att använda resfria möten i större utsträckning samt att minska flygandet.

Kommunens klimatarbete har resulterat i att utsläppen från våra transporter har minskat, men målsättningen är mycket ambitiös och än har vi en bit kvar innan vi är i mål.

Tjänstebilsutmaningen

50 procent av alla nya bilar i Sverige köps av företag och organisationer. Att anta utmaningen innebär att organisationer enbart kommer att köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar.

Utmaningen gäller alla nya kontrakt som tecknas från och med ett år efter att organisationen antagit utmaningen.

Hur långt har vi kommit?
Kommunen har redan i dag ett klimat- och miljömål som anger att endast fossilbränslefria bilar ska erbjudas vid nyinköp av fordon till kommunala verksamheter.

Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens fordonsflotta var 12 procent år 2019. Samma år gick alla nya personbilar som kommunen tecknade kontrakt för på förnybara drivmedel.

Solutmaningen

Utmaningen innebär att kommunen har som målsättning att senast år 2020 installera solceller och producera egen solel.

Hur långt har vi kommit?

År 2019 gjorde kommunen en mindre investering i solceller på Cykelskogens förskola.

Kommunens ambition är att göra fler solcellsinvesteringar de kommande åren.

Mål för 2021

Nynäshamns kommun har redan idag som målsättning att den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri vad gäller resor och energianvändning år 2021.

– Fossilfritt Sveriges utmaningar ligger i linje med kommunens målsättningar, vilket gör att det kändes givet att anta utmaningarna. Kommunen arbetar ju redan idag med de här utmaningarna, säger Julia Nordström.

Isa Eriksson fyller i:

– Att anta utmaningarna sänder en viktig signal till näringslivet om att kommunen vill upphandla fossilfria transporter, fossilfria drivmedel och solenergi. Med dessa utmaningar vill vi gärna inspirera det lokala näringslivet till att också arbeta för minskade utsläpp.

Målsättningen är alltså att tillsammans ställa om Nynäshamns kommun.

Anmäl din organisation eller ditt företag på: http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/länk till annan webbplats

Text: Henrik Schmidt

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-03-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp