Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-03-18

Stadsplan från 1915 ses över - samrådsmöten inställda

Ändrad stadsplan för Nynäshamn ska ge bättre skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Till den 19 april går det att tycka till om förslaget. Observera att planerade samrådsmöten är inställda.

Inställda samrådsmöten

På grund av rådande risk för smittspridning av coronaviruset är de planerade samrådsmötena den 24-26 mars inställda. Vi kommer istället att lägga upp en powerpointpresentation och löpande publicera era frågor och svar på detaljplanens webbsida.

Vad som får byggas i Nynäshamns stad bestäms delvis i den gamla stadsplanen S1 från 1915. Planen ritades av den framstående arkitekten och stadsplaneraren Per Olof Hallman.

Nu har kommunen på uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tagit fram förslag på ändringar av stadsplanen. Anledningen är att många vill riva, bygga nytt eller bygga om i området samtidigt som det är otydligt vilka byggnader och miljöer som bör bevaras.

– Området inom S1:an avspeglar många olika arkitekturstilar och visar hur bebyggelsen har tillkommit över tid och vilka byggnadsstilar som har varit moderna under olika tidsepoker. För att en stad skall få ett tidsdjup är det viktigt att bevara lite av de olika stilarna orörda, det är sådant som gör en stad levande och attraktiv. Därför har vi nu inventerat byggnader och miljöer och bedömt det kulturhistoriska värdet, säger Sanna Jonsson, antikvarie och planarkitekt på Nynäshamns kommun.

Tyck till fram till 19 april

I det nya förslaget har det tydliggjorts vilka miljöer och byggnader som bör skyddas och var det är lämpligt att bygga. Förslaget är nu ute på samråd. Det innebär att sakägare, myndigheter och allmänhet till och med den 19 april får möjlighet att tycka till om förslaget. Mer information finns på detaljplanesidan för S1:an.

Vad betyder kulturhistoriskt värde?

Kulturhistoriskt värde kan bestå av olika saker. Det kan vara en byggnad som på något sätt är unik, kanske det är en av få som är välbevarade från en viss stil eller tidsperiod. Men en kulturmiljö kan också vara en helhetsmiljö som är viktig att värna om för att förstå historien om platsen och hur människor har levt och verkat här. Platsen eller byggnaden i sig kan också vara förknippad med en historisk händelse eller en viktig person och därför vara värd att bevara.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-03-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp