Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-02-21

Utbyggnad av Vansta företagsområde skjuts upp

Projektet med utbyggnaden av Vansta företagsområde skjuts upp. Det har kommunstyrelsen beslutat.

Kommunen arbetar sedan tidigare med utbyggnad av Vansta företagsområde. Inom området finns den privata skolan Binomen som ligger på en fastighet som är detaljplanelagd för industriändamål. För att skolan ska kunna vara kvar i området har kommunstyrelsen bestämt att detaljplanen ska ändras.

Kommunstyrelsen har också beslutat att pausa utbyggnadsprojektet. Anledningen är att det är oklart vilka konsekvenser en detaljplaneändring skulle få för användandet av industrimarken runt omkring. Dessutom visar uppdaterade beräkningar att kostnaden för bygget blir större än ursprungliga kalkyler.

Ett nytt beslut om inriktningen för utbyggnaden tas efter att ärendet om detaljplaneläggningen för skolan är avslutat och andra förutsättningar för att utveckla området med industritomter är klarlagda.

Beslutet påverkar inte arbetet med detaljplan för ny drivmedelsstation vid infarten till området, utan det kommer att fortgå som planerat.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-02-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp