Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-02-13

VA-plan ses över

Just nu pågår en översyn av kommunens VA-plan.

Nu görs en översyn av kommunens VA-plan som beskriver kommunens planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

– VA-planen behöver ses över med jämna mellanrum i takt med att förutsättningarna förändras, säger Ann-Marie D’Amico, VA- och renhållningschef på Nynäshamns kommun.

Anledningen till att översynen görs nu är att flera förutsättningar för planerad VA-utbyggnad har förändrats.

– När vi började arbeta med VA-planen var det inte så många andra kommuner som hade påbörjat en utbyggnad. Nu är det fler som har kommit ganska långt och vi har kunnat ta del av deras erfarenheter och faktiska kostnader. Det har då visat sig att utbyggnad kostar betydligt mer än vad man tidigare räknat med, säger Ann-Marie D’Amico.

Vidare visar nya grundvattenberäkningar på bättre förutsättningar än vad som tidigare befarats.

Sammantaget gör de nya förutsättningarna att kommunen nu undersöker om det finns alternativ till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, främst i sydvästra skärgården.

– I och med de nya grundvattenberäkningarna och dessutom med stöd av ny teknik för enskilt VA tror vi att vissa områden kan klara sig utan kommunalt vatten och avlopp. Det vore positivt med tanke på de nya kostnadsberäkningarna för kommunalt VA. Sedan ska vi självklart bygga ut på de platser där det krävs, säger Ann-Marie D’Amico.

Hur byggrätterna skulle påverkas av en eventuell ändring av VA-planen är inte klart, utan behöver utredas.

– Vår ambition är att lösa frågan med byggrätter på ett fördelaktigt sätt för fastighetsägarna, säger Ann-Marie D'Amico.

När översynen är klar kommer politikerna få ta ställning till om VA-planen ska revideras. I så fall kommer ett remissförslag tas fram och kommuniceras till fastighetsägare och andra berörda instanser. Därefter fattar politikerna beslut om förslaget.

Om kommunalt och enskilt vatten och avlopp

De flesta i Nynäshamns kommun har kommunalt vatten och avlopp. Dricksvattnet tas från Mälaren och Gorran där det finns gott om vatten. Avloppsvattnet renas i kommunens reningsverk.

Cirka 4700 fastighetsägare har istället enskilt vatten och avlopp. Då ansvarar fastighetsägaren själv för vattenförsörjningen och för att rena avloppsvattnet. Dricksvattnet tas från grundvattnet som det på vissa platser inte är lika gott om.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-02-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp